Jesu li domaće zadaće potrebne ili štetne?

„Domaća zadaća onemogućuje otkrivanje vlastitih potencijala kao i mogućnost učenja novih vještina koje nisu uključene u nastavni program.

Jedinstvena monografija slavi glumačkog velikana

Ono što je u Hollywoodu bio John Wayne, a u Francuskoj Jean-Paul Belmondo u Hrvatskoj je Ivo Gregurević (1952. – 2019.). Bio je rođeni glumac. Glumac koji glumi i kad ne glumi.

Zašto izvannastavne aktivnosti često preuzimaju obrazovnu moć nad središnjim nastavnim predmetima?

Naravno, dio učiteljica i učitelja već na temelju prvoga dojma stečena čitanjem naslova članka, mogao bi uskliknuti da nije tako… jer ništa ne može i ne smije smijeniti osnove znanja ko

Aktualno
Školska knjiga za vas
Iz školskog svijeta
e-učionica
Iz školskog svijeta
mudra misao
riječ dana
Podrška