Moj vodič kroz aplikaciju Asistent

Školska je knjiga lider u uvođenju digitalnih inovacija među domaćim nakladničkim kućama.

U novi dan najprije uvedite sebe

… a tek zatim sve ostale i sve ostalo. Prvi koraci, fizički i mentalni, određuju korake koji slijede.

Je li u redu učenike oslovljavati odmilicama kao što su „srce“, „dušo“, „zlato“…?

Odmilice i druge riječi kojima svojim sugovornicima izražavamo nježnost, naklonost ili kakav oblik emocionalne potpore mogu unaprijediti komunikaciju i odnose između učenika i učitelja, ali sve

Aktualno
Školska knjiga za vas
Nastava na daljinu
e-učionica
Iz školskog svijeta
mudra misao
riječ dana
Podrška