Razlikujete li sažalijevanje i suosjećanje? – Nije nimalo zanemarivo kojemu svijetu pripadate…

Emocionalna pismenost jedan je od temelja čovjekova funkcioniranja u današnjem svijetu.

BIOLOGIJA I KEMIJA NA MATURI

Uvođenjem predmetnih kurikuluma Biologije i Kemije pojavila se i potreba za objavljivanjem novih priručnika za pripremu ispita državne mature.

Predstavljen javni poziv školama za sudjelovanje u programu cjelodnevne škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u eksperimentalnom programu Osnovna škola kao cjelodnevna škola u k

Aktualno
Školska knjiga za vas
Iz školskog svijeta
e-učionica
Iz školskog svijeta
mudra misao
riječ dana
Podrška