Aktualno
■ OŠ PANTOVČAK, ZAGREB ■
Prevencija bullyinga i ciberbullyinga
objavljeno: 2. srpnja 2024.

S obzirom na realnost, na svakodnevni život,  sprečavanje nasilja nad djecom dio je globalnog problema. Posao je nastavnika voditi računa o prevenciji i intervenciji međuvršnjačkog nasilja.

Nedovoljno smjernica školskim djelatnicima i obrazovnim tijelima o tome kako škole mogu ugraditi sprečavanje nasilja u svoje rutinske aktivnosti, ne olakšava posao nastavnika dok nove generacije učenika predstavljaju izazove. Danas, govoreći o nasilju među djecom često upotrebljavamo termine bullying i ciberbullying – što je to zapravo?

BULLYING obilježava ponašanje pojedinca u kojem manifestira svoju moć nad slabijom osobom ili osobama. Riječ stop ne prekida nepoželjno ponašanje. Ignoriranje tuđih osjećaja i osjećaj vlastite moći ponavlja se, iako je osoba zamoljena da prestane s ponašanjem. Rezultat je uvijek da se jedna osoba osjeća loše dok druga ima osjećaj moći. Bullying nastaje uz osjećaj da je netko bespomoćan i ne može se obraniti te može biti socijalno – emocionalno, verbalno, fizičko ili cyberbullying.

Tradicionalni bullying vršnjaka prestaje kada dijete dođe u obiteljski dom dok cyberbullying ne prestaje nikada jer predstavlja nasilje i nepoželjno ponašanje putem društvenih mreža, uz otvaranje nužnog pitanja – Tko je odgovoran?

ULOGE U BULLYINGU

Za razumijevanje uzroka bullyinga, njegovu prevenciju i zaustavljanje potrebno je uočiti uloge unutar sustava. Iako nam se ponajprije čini da su tu žrtva i napadač, uloga je više te je u sustavu potrebno odgajati i njegovati pozitivne uloge kako bi se bullying smanjio i nestao. Ovo su osnovne uloge i njihove karakteristike:

Svake godine do milijardu djece doživi neki oblik fizičkog, seksualnog ili psihološkog nasilja ili zanemarivanja. Osobe koje su bile žrtve nasilja u djetinjstvu cijeli život osjećaju utjecaj te činjenice na njihovo obrazovanje, zdravlje i dobrobit. Izloženost nasilju može dovesti do obrazovnog neuspjeha zbog kognitivnih, emocionalnih i socijalnih problema. Budući da je vjerojatnije da će djeca koja su izložena nasilju pušiti, zlouporabiti alkohol i droge i sudjelovati u rizičnom seksualnom ponašanju, veća je vjerojatnost da će kasnije bolovati i od niza bolesti.

Svjetska zdravstvena organizacija
  • Bully – Osoba koju obilježava impulzivnost, manjak tolerancije i želje pratiti pravila, nesvjesnost svog ponašanja. Moguće je da je Bully u prošlosti bio žrtva nasilja te mu je potrebna podrška i pomoć bez okrivljavanja i osuđivanja.
  • Žrtve – Djeca koja doživljaju bullying – često imaju narušenu sliku o sebi, manjak samopoštovanja, izolirani su ili postižu slabiji obrazovni rezultat, česti su i psihosomatski problemi i izbjegavanje škole ili razgovora o školi.
  • Publika – Djeca koja podupiru, nisu svjesni svoje moći zaustavljanja situacije. Neki su nezainteresirani ili prestrašeni.
  • Asistenti – Djeca koja pomažu, žele se dokazati ili svidjeti nekom. Često su to izolirana djeca koja vide mogućnost pronalaska prijatelja kroz situacije koje su opasne ili nepoželjne.
  • Outsiders – Ne znaju kako pomoći, nesvjesni problema i posljedica, promatraju situaciju kao da je u potpunosti izvan njihovog života i utjecaja.
  • Stoperi – oni koji pomažu riješiti situaciju, potencijalno izuzetno pozitivna uloga kojoj trebamo težiti u odgoju i obrazovanju mladih. Zahtjeva hrabrost, srčanost te samosvjesnost pojedinca koji je empatičan i odlučan.
  • Roditelji – Fokusirani su na ocjenu ili zauzeti vlastitim životom te ne obraćaju dovoljno pažnje na socijalno-emocionalni razvoj vlastite djece.
  • Nastavnici – Odlučuju koliko će biti povezani s ovom temom.
  • Javnost – Šire društvo koje određuje vrijednosti.
  • Društvene mreže – Odlučite sami!

Nažalost, mišljenje javnosti danas je dobrim dijelom nametnuto kroz društvene mreže koje pružaju pogrešnu sliku ljudskih ideala i vrijednosti.

ULOGA UČITELJA

U nekim se zemljama široke politike koje se bave nasiljem u školama i obrazovnom sektoru razvijaju na nacionalnoj razini ili u kontekstu nacionalnih akcijskih planova za rješavanje problema nasilja nad djecom. Oni pružaju zajedničku viziju usmjeravanja razvoja programa i šire opisuju način rješavanja problema nasilja u školama i kakve su uloge svakog sektora. U Hrvatskoj postoje različiti priručnici, edukacije nastavnika i javno objavljeni tekstovi koji Vam mogu pomoći da pronađete metode, načine i postupke rješavanja bullyinga, međutim i dalje smo kao nastavnici prepušteni vlastitoj inicijativi, dodatnom radu i vlastitoj želji te potrebi da problem riješimo. Intervencije nastavnika te provođenje preventivnih programa varirat će od razreda do razreda, od škole do škole… Nažalost, iako smo svi poštujemo Protokol postupanja u slučaju nasilja među mladima, provodimo isti broj sati razrednika te obilježavamo Dan ružičastih majica i dalje, pojedinačna zainteresiranost nastavnika da se bavi ovom temom od presudne je važnosti u samoj prevenciji bullyinga i ciberbullyinga.

ŠTO NASTAVNICI NIKAKO NE SMIJU IZOSTAVITI

Promatrati i opservirati ponašanja

Upoznajte svoje učenike te posvetite posebnu pažnju stvarima koje su im bitne. Zbližavanje s učenicima prvi je korak u prevenciji bullyinga, jer isključivo učenici koji Vam vjeruju, traže pomoć od Vas. Zajedničkim razgovorom izvan nastavnog sata možete se povezati s učenicima, promatrati ih izvan nastavnog sadržaja te uočiti (ne)povezanost grupe. Također, dobro je provoditi sociometriju u razredu te prema kvalitativnoj analizi kreirati sate razrednika.

Razgovarati o bullyingu/ciberbullyingu

Provodite zanimljive i dinamične radionice u koje možete uključiti različite dramske tehnike i igre kako biste objasnili negativne posljedice bullyinga/ciberbullyinga. Bitno je podići svijest svih učenika u razredu da nasilje nije zabavno, ne može se tolerirati te svakako se mora prijaviti.

Pronaći strategije

Iako bismo voljeli raditi u idealnim razredima u kojima ne postoje dječje svađe, ruganje ili nasilje, nažalost, stvarna je situacija često različita. Razmišljajte o tome prije početka nastavne godine, pronađite strategije te učenike upoznajte s njima. Budite spremni ako se u vašem razredu dogodi bullying te reagirajte. Reakcija nastavnika ne smije uključivati osuđivanje već razumijevanje uzroka zbog kojih je došlo do konflikta. Razumijevanje uključuje poznavanje činjenice da konflikt/nasilje/agresija dolazi kada nečije potrebe nisu zadovoljene. Prihvaćanjem različitosti i razvojem tolerancije moguće je smanjiti broj konflikata te spriječiti nasilna ponašanja.

Uključite roditelje

Svaki bi nastavnik trebao moći uključiti roditelje i stvoriti s njima pozitivno ozračje u prevenciji bullyinga. Na prvom roditeljskom sastanku upoznajte roditelje s Protokolom postupanja u slučaju nasilja među mladima te negativnim posljedicama ciberbullyinga . Objasnite roditeljima da svako nepoželjno ponašanje ili dječja svađa ne mora odmah podrazumijevati bullying te im pokažite zainteresiranost i stručnost vezano za temu.

Osigurajte podršku (psiholog, pedagog, stručna služba)

AKTIVNOSTI KOJE MOŽETE PROVODITI U PREVENCIJI BULLYINGA

1️⃣ DNEVNIK EMOCIJA

Bilježenje (znakovima, simbolima, bojama) vlastitih emocija u točno određeno vrijeme dana. Potrebno je prethodno osvijestiti emocije, razgovarati s učenicima o imenima emocija te činjenici da nema pozitivnih i negativnih emocija. Pomaže nam prepoznati situacije u kojima se djeca srame i ne žele razgovarati o njima. Uči nas da su sve emocije jednako bitne.

2️⃣ DNEVNIK ZAHVALNOSTI

Kontinuirano praćenje i bilježenje malih stvari na kojima sam danas zahvalan. Zapisuje se svakog dana po tri stvari, pojave ili događaja zbog kojih smo zahvalni.

3️⃣ RAZREDNI LEKSIKON

Uočavanje sličnosti i razlika unutar grupe.

4️⃣ PISMO ISPRIKE

Uočavanje vlastitih loših reakcija na nastalu situaciju.

5️⃣ PISMO SEBI

Vremenska kapsula – tko želim biti u skorijoj budućnosti?

Također, provodite sportske igre, ples, zajednička druženja i igre u kojima ćete razvijati pozitivnu razrednu atmosferu i zajedništvo jer to je najbolja prevencija bullyinga i ciberbullyinga.

■ Napisala: Olgica MALKOČ VINCELJ, učiteljica razredne nastave, OŠ Pantovčak, Zagreb ■