Završila je Učiteljski fakultet u Zagrebu gdje je uspješno obranila dva diplomska rada (drugi put na studiju uz rad), iz kolegija Medijska kultura kod prof. Krešimira Mikića. Kako je već od ranih studentskih dana iznimno zainteresirana za područje medija, a posebice filma i filmske kulture, intenzivno se stručno usavršava u tom području. Svoje interese uspješno integrira u redovnoj nastavi te u izvannastavnoj aktivnosti Medijska kultura. Surađujući s brojnim udrugama koje se zalažu za sustavno medijsko obrazovanje nastoji doprinijeti tome cilju vodeći predavanja te radionice za učitelje, nastavnike i stručne suradnike. Zadnjih godina intenzivno surađuje s Udrugom Djeca susreću umjetnost u programu Sedmi kontinet kao predavač, voditeljica radionica za učenike te djecu predškolske dobi, a angažirana je i u izradi materijala za anlize dječjih filmova. Značajnije je surađivala i s Udrugom ljubitelja filma RARE te Telecentrom (program TMA - Telecentre Multimedia Academy). Pisala je za portal Mediji istoimene udruge u kojoj je i djelovala.
Prvašićima je najvažniji udžbenik POČETNICA, a sad učitelj sam bira kad početi poučavati slova…

…a žudim zato što me smeta ponižavanje intelektualnog rada u zemlji, nepoštivanje struke [ne samo moje već je to općenito postao trend u zemlj

Normalno je ono što je normalno svima?!

Prilog je govorio o čovjeku, suprugu i ocu, koji je nastradao na radnome mjestu.

Utječe li „viša matematika” na naše učenike?

…Ako roditelj provede tri sata fotografirajući svoje dijete i još tri sata odgovarajući na komentare ispod fotografija, koliko vremena provede sa

Što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe živote…

Priča o njoj početak je za put prema temi koja me zaokupila prethodnih nekoliko dana i bacila u dileme.

U potrazi za Mary iz prošle kolumne

Ta je pretpostavka ishodište za nastavak priče koju želim ispričati, prije svega, zbog sebe. Sve što radimo, radimo i radi sebe.

Ne mogu disat’…

Pri svakom sljedećem gledanju u ježiću sam vidjela mnoge drage ljude koje znam, svoju djecu i neke svoje učenike.

Dnevna doza umjetnosti protiv tabua

Nasmijao se i poučio me: „Pa Duja, kako ne znaš?! To su palačinke koje voli Roko iz dugine obitelji!”
Posegnula sam za internetom i pronašla

Filmska kultura – rudnik blaga

… kao umjetničko područje oživi (ili zaživi) u našim školama, jer to je nedostatak koji ne mogu ne vidjeti i ne žaliti što je tome tako.

Nije zlato sve što sja

– Učiteljice, zašto ljudi vole kupovati proizvode kojima cijena završava s 99 lipa?
– Dobro pitanje.

Gdje ima volje, ima i načina!

…a kako se do sada čini, bez nekoga dubljeg promišljanja o povezivanju s umjetničkim aspektom medijskih sadržaja.