Početak i kraj

Kažu da nije važno kakav je bio početak ako je kraj dobar. Čini mi se da su početak i kraj ove nastavne godine nekako slični.

Priča o Petrinji

Kada je strahota zvana potres pogodila Petrinju, Tomislav Škrljac, ilustrator i pisac, podrijetlom iz toga grada, vjerojatno je mislio: idem napravi

Druga strana priče

Ako živi u stanu od četrdeset kvadrata to je dobio sisajući novac iz udruga, a ako živi u kući od četiri i pol milijuna kuna to je dobio sisaju

Kad bi svi…

Silno me veseli što su u udžbenike glazbene kulture uvrštene pjesme i skladbe Arsena Dedića.

Vitamin SP – samo polako

U odnosu na sve pojmove i pojave s kojima se već neko vrijeme svakodnevno susreću, nazivi, značenje i uloga vitamina i minerala u prehrani današn

Blackout Paulina P.

Ovaj smo mjesec čitali Dnevnik Pauline P. To je knjiga koju djeca jednostavno vole.

Gradonačelnik ili gradonačelnica?

Čovjek je društveno i političko biće. Zoon politikon. Tako je rekao Aristotel.

Škola za van

Ako postoji neki kroničar vremena koji zapisuje sve oblike školovanja koje unatrag godinu dana provodimo, molim lijepo da se na listu doda i „šk

Umorni, da umorniji ne mogu biti …

Ima neka tajna veza između količine umora, iscrpljenosti, zasićenosti i početka školskih praznika.

Sjedim, gledam, ne vjerujem

Iz prirode učimo o prošlosti našega zavičaja. Kaj i ja smo na vi i prijašnjih sam se godina nekako uvijek bojala te cjeline.