Školska knjiga za vas
#MOJPORTAL
Novi udžbenici Školske knjige za informatiku u osnovnoj školi
objavljeno: 20. srpnja 2018.

… koji obogaćuju tiskane sadržaje i potiču na promišljanje, kreativnost, istraživanje i samostalan rad učenika.

Sadržaj udžbeničke serije potiče na samostalno istraživanje, budi kreativnost, a nadasve svjesnost da je svako znanje moć. Svaka nastavna cjelina ima zanimljive ilustrirane uvodnice koje će motivirati učenike i uvesti ih u njezin sadržaj.

Mnogobrojni dodatni sadržaji obogaćuju i proširuju znanje učenika i potiču ih da naučeno primjenjuju u radu sa suvremenim alatima i alatima u oblaku. Stjecanju računalnih vještina pridonosi  mnoštvo primjera, zadataka  i vježbi koje se nalaze u popratnim digitalnim sadržajima. Na njih upućuje prepoznatljiva ikona u tekstu udžbenika s pomoću koje učenici mogu pristupiti sadržajima koliko god puta požele.

Digitalni sadržaji vode učenike kroz nekoliko faza usvajanja znanja, od istraživanja, učenja i provjeravanja znanja sve do dodatnih sadržaja koji im omogućuju svladavanje vještina iz svih područja suvremene tehnologije. Digitalni sadržaji obiluju kratkim videomaterijalima za učenje, interaktivnim videovježbama za samostalno učenje i istraživanje, kvizovima za provjeru stečena znanja te bogatim izvorom dodatnih materijala za projektno učenje. Kako je danas rad u oblaku najčešće tražena vještina, s pomoću digitalnih sadržaja upućujemo učenike na upotrebu alata Office365.

 Ova nova udžbenička serija izvrstan je vodič, a ujedno i važan pomoćnik koji omogućuje lakšu uporabu računala i računalnih sustava  pri svladavanju svakidašnjih obveza te potiče na usvajanje i stjecanje suvremenih znanja u nastavi informatike.

 

■  #mojportal5 uvodi učenike u svijet nula i jedinica do jezika računala, upoznaje ih s alatima i načinom organizacije podataka. Upoznaje ih sa životom i radom u virtualnom svijetu sve do umjetničkog izražavanja i 3D stvarnosti. Kako stvoriti i urediti digitalni tekst i kako se predstaviti, učenici mogu vrlo lako naučiti s pomoću ovog udžbenika. Računalno razmišljanje i programiranje vrlo jednostavnim i zanimljivim načinom uvodi učenike u programski jezik Python.

■  #mojportal6 proširuje znanje i nastavlja istim jezikom kroz računalno razmišljanje i programiranje. Učenici uče o životu na mreži, ali isto tako pletu mreže, prenose, štite, pohranjuju i organiziraju svoje podatke na ispravan i siguran način. Digitalni tekstovi sve su bogatiji tablicama i stilovima, a predstavljanje postaje sve ozbiljnije i efektnije. Digitalnom suradnjom i istraživanjem te umjetničkim izražavanjem potiče se internetska suradnja i timski rad te se upoznaju mnogi alati za svladavanje navedenih vještina.

■  #mojportal7 nastavlja upoznavati učenike sa životom na mreži ističući zanimljivosti te daje korisne savjete o sigurnosti i suradnji na njoj. U istom tonu učenici se polako uvode u mogućnosti predstavljanja na mreži te izrade i objavljivanja interaktivnih sadržaja. Računalno razmišljanje i programiranje dovest će učenike do vrlo zanimljive faze u kojoj će samostalno raditi na projektnom zadatku simulacijama i primjenom programiranja na konkretnim primjerima.

■  #mojportal8 prikazuje zanimljiv život i rad u virtualnom svijetu s kritičkim osvrtom na nj. On uvodi učenike u novo važno područje sustavnog upravljanja zbirkama zapisa, objašnjava građu računala i prijenos podataka u njemu. S pomoću raznih servisa za objavu sadržaja i interaktivnih sadržaja te projektnim pristupom učenici će predstaviti zanimljiva područja u informatici. Računalno razmišljanje i programiranje projektnim pristupom gradi i utvrđuje nova znanja iz područja grafike te uvodi učenike u zanimljive rekurzivne pojave.