EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD ■ EDUKACIJA MENTORA I SAVJETNIKA ZA PROJEKT ERASMUS+

Učenje učenja za budućnost

četvrtak, 11. listopada 2018.

Ekonomsko-birotehnička škola iz Slavonskog Broda provodi Erasmus+ projekt Uči(ti) za budućnost koji financira Agencija za mobilnost i programe EU-a. U Londonu je u srpnju 2018. na edukaciji za provedbu projekta boravilo deset djelatnika škole.

Učenje učenja za budućnost

[ Napisala: Mr. sc. Mirta KOS KOLOBARIĆ, profesorica savjetnica, Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod ] Prije pisanja projektne prijave provedena je analiza potreba škole te su uočene dvije bitne potrebe: razvijanje poduzetničkoga načina razmišljanja u učenika kroz općeobrazovne predmete i pružanje kvalitetnije podrške nastavnicima pripravnicima. U sklopu projekta, jedna je skupina djelatnika pohađala strukturirani tečaj Razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja u obrazovanju, a druga skupina, nastavnici mentori i savjetnici te ravnatelj škole, strukturirani tečaj Edukacija mentora i savjetnika.

■  SLOŽENOST NASTAVNIČKOGA POZIVA ■ 

U posljednjih nekoliko godina u školi je zbog smjene generacija zaposlen veći broj pripravnika. Škola je prepoznala potrebu edukacije nastavnika mentora i savjetnika za uspješniju provedbu procesa stažiranja.

Planom i programom stažiranja pripravnika određena su znanja i kompetencije koje trebaju steći. Nedvojbeno je da tijekom hospitacija na nastavi mentora pripravnici mogu puno naučiti, jer mentori imaju iskustvo koje žele i mogu podijeliti s kolegama početnicima. No zahvaljujući godinama iskustva, mnoge nastavne metode i oblici primjenjuju se automatski pa je ponekad moguće previdjeti savjete koji su od velike pomoći pripravnicima.

Pohađanjem tečaja Edukacija mentora i savjetnika, sudionici su obnovili postojeća metodička znanja, ali usvojili i nove vještine. Od mnoštva naučenoga, izdvojeni su najbitniji savjeti i vještine na koje bi mentor trebao skrenuti pozornost pripravnika.

Bitno je istaknuti da svaki nastavnik u nastavnom procesu mijenja svoje uloge i mora znati koja uloga zahtijeva određeni pristup, metode i oblike rada.

Četiri su glavne uloge nastavnika: mentor (tijekom dužeg vremenskog razdoblja učenika želi naučiti nešto što će mu trebati za cijeli život), trener (tijekom kraćeg razdoblja u kojem učenik treba naučiti neku vještinu), edukator (učenike poučava novom gradivu kroz razne metode) i moderator/facilitator (organizira suradničko učenje, tj. učenici u skupinama iznose ideje i surađuju).

Pregled sažetaka potrebnih vještina kojima nastavnik (pripravnik) treba ovladati otkriva nam svu kompleksnost nastavničkog poziva. I naizgled jednostavna organizacija rada u skupinama zahtijeva veliku pripremu i svijest nastavnika o različitostima učenika koji u takav oblik rada ulaze sa svojim vlastitim brigama, nesigurnostima i očekivanjima.

■  STILOVI UČENJA I METODE RADA ■ 

Poznavanje međusobnih odnosa među učenicima u oblicima suradničkoga rada bitno je za učinkovit rad skupine. Nastavnici trebaju imati na umu različite stilove učenja kod učenika (auditivni, vizualni, kinestetički) te ovisno o tome pripremati i mijenjati nastavne materijale. Osnovno poznavanje principa neurolingvističkog programiranja može nastavniku pokazati na koji način učenik uči; gleda li prema gore, vizualan je tip te zahtijeva specifičnu vrstu nastavnih materijala (karte, grafove, slike). Nadalje, nastavnik mora znati kako koristiti raznovrsna nastavna pomagala i materijale, poput računala, projektora, flipcharta, videomaterijala, raznih vrsta prezentacija, samoljepljivih papirića u bojite biti fleksibilan i uvijek imati rezervni plan ukoliko nešto od navedenog nije dostupno.

Kako bi se osigurala dinamičnost nastavnog procesa, nastavne metode i oblici rada moraju se stalno izmjenjivati, kao i vrste aktivnosti, kako bi se kod učenika razvijala kreativnost i fokusirala pažnja. Ostvarivanje i održavanje uspješne komunikacije s učenicima neophodno je za učinkovit odgojno-obrazovni proces. Osnovne su pretpostavke: aktivno slušanje (usredotočiti se na govornika, gledati ga, dati mu verbalnu i neverbalnu povratnu informaciju, provjeriti jesmo li dobro shvatili što želi reći te ga ne prekidati dok ne završi) i poznavanje osnova transakcijske analize (prema kojoj postoje 3 stanja ljudskog ega: roditelj, odrasla osoba i dijete, a komunikacija je uspješna kada oba govornika stanje ega drže u ravnopravnom odnosu). Javno govorenje još je jedna vještina podjednako važna i za nastavnike i za učenike. Govornici trebaju biti usredotočeni na poruku koju žele prenijeti uz što manje gesti, uz pravilan izraz lica i jačinu glasa. Odgojno-obrazovni rad uvijek uključuje i rad s učenicima „teškog“ karaktera koji neprestano razgovaraju ili ništa ne govore, skreću na nebitne teme, neprestano koriste mobitel na nastavi, sve već znaju, kasne. Nastavnik mora znati kako komunicirati s njima da spriječi ometanje ostalih učenika. U radu s učenicima nemoguće je izbjeći sukobe. Konfliktne situacije nastaju kada se osobe osjećaju ugroženo i nisu dovoljno tolerantne. Prepoznati sukob i/ili ga preduhitriti, kao i znati kako ga riješiti, jedno je od ključnih umijeća nastavnika.

■  UČITI OD STARIJIH ■ 

Ovo je pregled samo nekih zahtjeva koje nastavnička profesija stavlja pred nastavnike. Pripravnici bi ih trebali biti svjesni i truditi se koliko je moguće da savjete primjenjuju u radu. Dobrim uvodom u nastavničku profesiju pripravnici stječu široku osnovu koju kroz godine mogu nadograđivati vlastitim iskustvima.

Angela WINSTANLEY, voditeljica ovog strukturiranog tečaja, rekla je: „Dobar nastavnik treba svoje učenike čitati kao mornar more – tražiti struje, stijene i sprudove; nastavnik vidi držanje učenika, njihov pogled i reakcije te reagira sukladno njima.“  [ IZ DRUGIH MEDIJA | Školske novine ] 

Vezani članci
Školski portal: Samo nemojte govoriti „ima vremena”, danas je taj dan!

Samo nemojte govoriti „ima vremena”, danas je taj dan!

Međutim, tradicionalno obrazovanje općenito ima početak i kraj koji kulminira…

Školski portal: Zašto tehnologija nikad neće zamijeniti dobro poučavanje

Zašto tehnologija nikad neće zamijeniti dobro poučavanje

Snažno vjerujem u uspjeh učiteljske profesije. Učitelji učenicima ne ugrađuju…

Školski portal: Mala meteorološka radionica

Mala meteorološka radionica

….a izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih u školskoj…

Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Trio – tri broja do točnog rješenja

Trio – tri broja do točnog rješenja

Prvu sam igru nazvala TRIO a…

Školski portal: Mala meteorološka radionica

Mala meteorološka radionica

….a izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece…

Školski portal: Rana privrženost majke i djeteta

Rana privrženost majke i djeteta

… da zadržava pogled na djetetovu…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Zašto su učitelji tako umorni

Zašto su učitelji tako umorni

Ako ste poput većine učitelja koje…