Zanimljivosti
PULA
Besplatnu školsku marendu treba čak 300 učenika
objavljeno: 1. travnja 2015.

Na poziv se mogu prijaviti udruge s projektima usmjerenim na osiguravanje prehrane u školi djece iz socijalno ugroženih obitelji. Na području bivše općine Pula na ovaj poziv javit će se Gradsko društvo Crvenog križa Pula i pulska udruga „Pokloni mi budućnost“.

Kako nam je pojasnila Jasna Vekić, ravnateljica pulskog Crvenog križa, na sastanku s Gradom Pula, predstavnicima Centra za socijalnu skrb, te županijskim predstavnicima dogovoreno je da će se projekt provoditi za područje cijele županije, a provodit će ga županijski Crveni križ, odnosno njegova gradska društva.

– Ministarstvo je u svom natječaju pozvalo škole da Crvenom križu, te drugim civilnim i vjerskim udrugama, prijave svoje potrebe, odnosno za koliko bi se djece trebala osigurati školska marenda – kaže Vekić pojašnjavajući da kriterije za takvu djecu donose same škole koje najbolje poznaju situaciju u kojoj se nalaze učenici i njihovi roditelji.

Naime, iako su i do sada gradovi sufinancirali školske marende za neke učenike ovime bi na obrok u školi imala pravo i ona djeca koja su do sada bila „ispod crte“, jer nisu udovoljavala određenim cenzusima, ali su realno u teškoj materijalnoj i socijalnoj situaciji i njihovi roditelji nemaju dovoljno da im sami svakoga dana osiguraju marendu u školi.

Vekić pojašnjava kako na području Puljštine ima ukupno 19 osnovnih škola, a za sada se njima javilo deset, od čega četiri iz Pule, a šest s područja Puljštine. To su škola Kaštanjer, Tone Peruško, Veruda, Guiseppina Martinuzi, te škole iz Vodnjana, Juršići, Krnice, Barbana, Svetvinčenta i Marčane. Brojka djece za koje su ravnatelji prijavili potrebu za marendom kreće se između sedam do najviše 35 djece, odnosno sveukupno ih je, za sada, već  166.

Za sada već prijavljeno 166 djece

– Pet škola javilo se udruzi „Pokloni mi budućnost“, a četiri se škola još nije javilo – kaže Vekić pojašnjavajući kako su procjene da bi se brojke djece kojima je potrebna marenda mogle kretati oko 300 dodajući da se na „mapiranju“ lani došlo do podatka da je u cijeloj Hrvatskoj gladno čak 10 tisuća osnovnoškolaca.

Na pitanje kada će se projekt početi provoditi Vekić zaključuje da je natječaj Ministarstva otvoren do 13. travnja, nakon čeka slijedi njihova evaluacija i ocjenjivanje. Sve u svemu, marende na stolove potrebite djece neće stići prije nove školske godine.

Voditeljica Udruge „Pokloni mi budućnost“ Anja Stanta Hajdarević potvrdila nam je jučer da se i oni planiraju prijaviti na ovaj natječaj. Kako kaže, dosad su im se javile četiri škole iz Pule, te jedna iz Labina, a brojka potrebite djece kreće se između 15 i 20 učenika po školi.

[ IZ DRUGIH MEDIJA | Glas Istre; autorica Borka PETROVIĆ, snimio Neven LAZAREVIĆ)