Savjeti stručnjaka
DIJETE S POREMEĆAJEM POZORNOSTI POZITIVNO ĆE REAGIRATI AKO MU SE OMOGUĆAVA IZBOR I MOGUĆNOSTI
Kako motivirati učenike s ADHD-om
objavljeno: 6. ožujka 2019.

Kurikulum bi, koliko je to moguće, trebao biti poticajan i važan za djetetovo životno iskustvo. Istraživanja su pokazala da plan i program koji nije važan za gospodarske i društvene interese učenika rezultira ometanjem, lošim akademskim rezultatima, ograničenim napretkom i odustajanjem.

Ovakva djeca žive u sadašnjosti. Prema tome, dugoročni ciljevi i nagrade (ocjene i svjedodžbe) često su neučinkoviti motivatori.

Dijete s poremećajem pozornosti (ADHD) pozitivno će reagirati na nastavni plan i program koji mu omogućava izbor i mogućnosti.

Također će vjerojatnije aktivno sudjelovati u zadatcima kad postoji određeni stupanj kreativnosti i inovacije.

Kako bi održao motivaciju ovakvog djeteta, nastavnik mora istodobno razmotriti što poučava i na koji način to čini.

NEKE OD STRATEGIJA KOJE POTIČU MOTIVACIJU JESU:

 • strukturirano, predvidivo okruženje

 • jednostavne upute sastavljene od pojedinačnih koraka

 • simultana verbalna i vizualna instrukcija (diktirajte dok pišete na ploču)

 • jasno istaknuta pravila, granice, očekivanja – izložite ih

 • povremene stanke kako bi se dijete odmorilo i obnovilo energiju

 • osvijestite djetetovu potrebu za kretanjem i aktivnošću, osmišljavajući aktivnosti koje uključuju i potiču pokret

 • pridobijte djetetovu pozornost prije nego što mu date upute ili smjernice. Zazovite njegovo ime ili mu dajte znak rukom. Nakon što mu date upute, neka ih ponovi prije nego što počne obavljati zadatak. Mnoga djeca s ADHD-om vješta su u hinjenju razumijevanja kad zapravo ništa nisu razumjeli

 • koristite se posebnim znakom kad se djetetovo ponašanje počne pogoršavati

 • ne naglašavajte istodobno količinu i kakvoću. Dugotrajni i složeni zadatci preteški su za dijete s poremećajem pozornosti. Bolje je zadati pet zadataka iz matematike i naglasiti točnost, nego zadati dvadeset zadataka i dobiti dvadeset netočnih rješenja

 • dajte djetetu nekoliko sekundi (10-15) za odgovor na usmeno pitanje. Možda će mu trebati više vremena da procesuira i razumije pitanje. Kad god je to moguće, upotpunite usmena pitanja vizualnim materijalom

 • izbjegavajte osuđivanje djetetove nedosljednosti i impulzivnosti. Upamtite da oni nisu ni djetetov izbor ni njegova krivnja

 • upamtite da je hiperaktivno ponašanje tijekom tihog rada (lupkanje prstima, tapkanje olovkom, vrpoljenje na stolcu) način na koji dijete oslobađa svoju hiperaktivnost. Ako takvo ponašanje ne ometa druge, ignorirajte ga

 • omogućite djetetu s ADHD-om mogućnost da pokaže divergentno, kreativno i maštovito razmišljanje te dobije priznanje za svoju originalnost

 • teže zadatke upotpunite lakšim i zanimljivijim zadatcima: „Josephe, kad riješiš zadatak iz matematike, možeš nahraniti hrčka.”

 • isprobajte alternativne metode ocjenjivanja poput usmenog ispitivanja ili demonstracije. Pismeni ispiti mogu biti teški za djecu s poremećajem pozornosti zbog njihovih slabosti u organizaciji i izražavanju

 • ne uzimajte lijepo ponašanje zdravo za gotovo. Hvalite dijete zbog neometanja, strpljivog rada, mirnog sjedenja i suradnje.

………………

NAPOMENA 

 • SAD: AdditudeMag.com – izvor namijenjen djeci i odraslima s poremećajem pozornosti

 • Izvor: additudemag.com