Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO (20.)
Pahulja – plošno istanjena masa
objavljeno: 25. siječnja 2019.

NASTAVNA JEDINICA:

Oblikovanje pahulje plošno istanjenom masom

LIKOVNO PODRUČJE:

Prostorno oblikovanje – modeliranje i građenje

MOTIV:

Pahulja

LIKOVNI PROBLEM / KLJUČNI POJMOVI:

puna plastika, plošno istanjena masa

LIKOVNO-TEHNIČKA SREDSTVA I LIKOVNE TEHNIKE:

plastelin

  • Izraditi jedinstven oblik pahulje plošno istanjenim masama.

a) razlikovati statičnu punu plastiku od pokretne, razlikovati vrste pune plastike prema odnosu mase i prostora, prepoznati i izražavati se plošno istanjenim masama

b) razvijati usmjereno likovno opažanje, razvijati sposobnost praktičnoga rada i manipuliranja didaktički neoblikovanim materijalom, razvijati doživljaj konkretnosti volumena nasuprot prividu volumena oblikovanjem na plohi

c) razvijati interes za rad materijalom, razvijati strpljivost i suradnju, razvijati pozitivan odnos prema estetskim vrijednostima vlastitoga likovnog rada i radova drugih učenika

KORELACIJA:

  • Priroda i društvo: zima
  • Građanski odgoj – jedinstvenost, biti drukčiji, biti svoj