Jučer-danas-sutra
AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Dubravka BREZAK STAMAĆ imenovana za ravnateljicu
objavljeno: 5. lipnja 2019.

… odnosno način na koji će profesori ući u škole i predavati prema novim kurikulima.

Upravno vijeća AZOO-a na sjednici održanoj danas [ srijeda, 5. lipnja 2019. ] imenovalo je dr. sc. Dubravku Brezak Stamać za ravnateljicu te agencije, a poslove ravnateljice preuzet će 1. srpnja ove godine.

U sklopu “Malih proljetnih razgovora” u Školskome muzeju održan je susret i razgovor u povodu knjige Dubravke Brezak Stamać “O hrvatskom jeziku i prirodi u jeziku” gdje je novoimenovana ravnateljica AZOO-a u izjavi za Hinu sažela izazove za koje smatra da će za tu agenciju, a time i za nju kao čelnu odgovornu osobu, biti ključni u predstojećem razdoblju.

  • Izazov za profesore – predavanja prema novim kurikulima i udžbenicima

Brezak Stamać smatra kako je pred profesorima veliki izazov da na jesen počnu predavati prema novim kurikulima i udžbenicima, a za to neće, dodala je, imati znatno vremena, nego ovo ljeto jer se na jesen uzima da će reforma obrazovanja i frontalno i eksperimentalno krenuti u sve škole.

“To će biti veliki izazov za profesore, ali i za one koji su sudjelovali, stvarali i pisali nove kurikule”, rekla je Brezak Stamać.

Istaknula je kako je hrvatska javnost vapila za novom reformom školstva i napokon su se stekli uvjeti – politički konsenzus, a nakon toga je nastupila struka koja je, ocijenila je Brezak Stamać, učinila što može prema zadanim parametrima samih kurikula. Sada je pak, ustvrdila je, ključ na profesorima, jer kada profesor uđe u razred sve ostaje na njemu.

“Sve je idealno zamišljeno, a rezultat će se vidjeti”, izjavila je novoimneovana ravnateljica AZOO-a. Istaknula je kako je osobno pristalica da se tomu procesu pristupi postupno, odnosno da se učitelje i profesore višestruko educira.

Brezak Stamać smatra kako to nikako nije rasterećenje i ono za čim su učitelji i profesori neprestano težili u nastavi, a to je da se program rastereti, da bude više vježbanja i usustavljivanja gradiva. Ono što se naziva kritičko mišljenje u višim razredima teško je moguće u jednome satu čuti od 30 učenika u jednom razredu, a sve biste ih morali čuti, jer zaključila je, to je bit jezika. [ HINA ]