Učitelji stvaraju
NASTAVNI LISTIĆI ZA UČENJE HRVATSKOGA JEZIKA, U RADU S DJECOM STRANCIMA
Kako Hrvatsku i hrvatski jezik približiti djeci strancima
objavljeno: 30. kolovoza 2019.

U želji da zadovoljimo sve što suvremena nastava od nas zahtijeva; da naš način poučavanja bude kvalitetan, kreativan i učinkovi dovodimo se do prilično zahtjevnih situacija. No, svakog dana, ulaskom u razred, ugledamo znatiželjne poglede koji vjeruju da smo mi zaista spremni biti njihovi učitelji koji će se nositi sa svim promjenama.

Problem nastaje kad pogled vašeg učenika izgleda neobično i zbunjujuće. Dijete vas gleda i uopće ne razumije što mu govorite. U našim razredima sve češće imamo učenike koji dolaze s raznih strana svijeta i ne poznaju hrvatski jezik ili ga nedovoljno razumiju da bismo s njima počeli razgovor, a kamoli ostvarivali zadane ishode odgojno-obrazovnog procesa. Taj je pogled učitelju dodatni izazov.

Kako poučavati učenika koji ne govori hrvatski jezik – pitanje je koje si postavi svaki učitelj koji dobije učenika koji ne razumije što mu se govori. Uključiti dijete u razrednu grupu, ohrabriti ga, stvoriti mu ugodno ozračje za rad prvi su koraci koje učitelj treba učiniti da dijete motivirano prihvati novine koje donosi hrvatska škola. Svako dijete koje hrvatski jezik ne poznaje dovoljno da prati nastavu ima pravo na 70 sati pripremne nastave hrvatskoga jezika koju vodi razredni učitelj ili učitelj hrvatskoga jezika.

Od čega početi, kako se organizirati, koje metode primijeniti – nova su pitanja koja stvaraju strah, dodatni pritisak i učiteljsku odgovornost naspram učenika koji ulazi u naš obrazovni sustav, a postavljaju ih učitelji koji uz redovitu nastavu, pripreme, stručna usavršavanja i reformu koja nam slijedi osjećaju da sami koračaju putem koji može imati bezbroj dobrih, ali i loših izlaza.

………………..

Školska će knjiga pripremiti materijale učiteljice razredne nastave OŠ Centar Rijeka, Nataše Grgurić Mesaroš i uskoro će biti objavljeni na Školskom portalu za sve učitelje i učiteljice koji u svojim razredima imaju učenike strance. Ukupno je to 70 nastavnih listića za 70 nastavnih sati učenja hrvatskoga jezika, za rad s djecom strancima.

………………..

Učenici mlađe školske dobi koji ne razumiju jezik u takvoj situaciji još su osjetljiviji od starijih učenika koji većinom vladaju engleskim jezikom. Iz tog razloga dobro pripremljeni radni listići koji će olakšati rad s takvim djetetom učitelju će biti vrlo korisni. Moći će više energije i vremena posvetiti svakodnevnim životnim razrednim situacijama, a radni će materijal biti spreman za početno učenje hrvatskoga jezika.

S obzirom na to da sam radila prema projektu IPA IV. komponente „ Razvoj ljudskih potencijala” u OŠ Podmurvice koja je dobila bespovratna sredstava EU fondova, a u suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom, stvoren je poseban razredni odjel u kojem su se susrela djeca sa svih strana svijeta, a imali su jedinstveni cilj – naučiti hrvatski jezik. U osamnaestomjesečnom radu stekla sam iznimno vrijedno iskustvo u radu s djecom stranaca.

 • U suradnji s kolegicom Bojanom LANČA osmislila sam 70 sati pripremne nastave hrvatskog jezika kroz radne materijale za učenike.

Ti materijali isprobani su i provedeni u posljednjem poučavanju dječaka s Filipina koji je došao u Hrvatsku sa svojom majkom. Dječak je posebno volio temu Hrana i piće te Rođendan. Listići su osmišljeni kao radni materijal koji se može upotpuniti igrama, slikovnim karticama te govornim i pisanim vježbama. Primijeniti se mogu i u radu s djecom nacionalnih manjina koja slabo vladaju standardnim jezikom.

Osmišljeni su prema načelu postupnosti prema odgojno-obrazovnim ciljevima jezično-komunikacijskoga područja Nacionalnoga okvirnoga kurikula (MZOŠ, 2010.) i u skladu s načelima humanističkoga, komunikacijskoga i funkcionalnoga pristupa učenju i poučavanju.

Potiču učenika na razumijevanje riječi, uporabu naučenih riječi u svakodnevnom životu, razumijevanje rečenica, razumijevanje i slijeđenje govornih uputa te opisivanje slika.

Teme koje su obuhvaćene u radnim listićima jesu:

 • JA
 • MOJ UČITELJ
 • POZDRAVI
 • DOBA DANA
 • OSJEĆAJI
 • OBITELJ
 • UPOZNAVANJE
 • VAŽNE MALE RIJEČI
 • ODNOSI MEĐU PREDMETIMA
 • MOJE TIJELO
 • BOJE
 • BROJEVI
 • OPIŠI ME
 • MOJ DOM
 • HRANA I PIĆE
 • ODJEĆA I OBUĆA
 • MOJ GRAD
 • JA SAM PJEŠAK
 • GODIŠNJA DOBA
 • ROĐENDAN
 • UPOZNAJEM HRVATSKU.

Suvremeni način života donosi nove migracije. Na početku svake školske godine sa strahom slušamo o velikom broju hrvatskih prvašića koji svoje školovanje počinju u stranim zemljama.

No, i naše su škole sve češće domaćini stranim državljanima koji se integriraju u naš obrazovni sustav, a često ne poznaju hrvatski jezik. Za očekivati je sve veći priljev djece stranaca, kao što možemo očekivati da će i dalje neki naši đaci početi ili nastavljati školovanje u stranim zemljama.

………..

 Nataša MESAROŠ GRGURIĆ, učiteljica razredne nastave, OŠ Centar, Rijeka