Školska knjiga za vas
POTPORA ZA PROFESORE ENGLESKOG JEZIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Godišnji izvedbeni kurikulumi za udžbenike THINK
objavljeno: 3. rujna 2019.

Uz sve prednosti koje pruža ovaj superiorni jezični materijal iz Cambridgea, zajedno sa svojim digitalnim online komponentama i learning management sustavom, u Školskoj knjizi smo s našim suradnicima izradili i godišnje izvedbene kurikulume kao potporu svim našim korisnicima. 

Kao što ćete vidjeti, tu su GIKovi za sve odobrene razine i oblikovani su za 70, 105 i 140 nastavnih sati godišnje ovisno o školi i godini učenja stranog jezika i to u skladu s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik te u skladu sa zakonskim odrednicama Kurikuluma nastavnog predmeta Engleski jezik za gimnazije i srednje strukovne škole u RH.

 Kurikulumi su prilagodljivi, sami birate koliko ćete sati utrošiti na pojedine teme. Budući da su u obliku excel tablice, možete odstranjivati retke i dodavati eventualno svoje. Međupredmetne teme su također uključene u kurikulume.

 Ukoliko je potrebno, na zahtjev vam ih možemo slati i e-mailom. Također, želimo vas izvijestiti da je u tijeku slanje radnih primjeraka, kao i priručnika za nastavnike i audio CDova, na škole prema iskazanim zahtjevima.

 Podsjećamo i da Presentation Plus platformu za interaktivnu ploču ili kompjutor s projektorom šaljemo na vaš zahtjev u obliku linka i pristupnog koda za download zajedno sa jasnim uputama.