Zanimljivosti
OŠ BRODARICA
Novi eTwinning projekt
objavljeno: 10. rujna 2019.

OPIS PROJEKTA

Ovim projektom želimo razviti suradnju učitelja i učenika prvih razreda osnovne škole koji u novoj školskoj godini počinju rad po novim predmetnim kurikulumima. Želimo se osnažiti u primjeni digitalnih tehnologija i aplikacija u nastavi te potaknuti na međusobnu suradnju i razmjenu iskustava na platformi eTwinning. Polazište u planiranju aktivnosti jesu ishodi učenja koje želimo ostvariti u svim nastavnim predmetima i svim međupredmetnim temama.

Naglasak u aktivnostima i oblicima rada na projektu jest na suvremenim metodama poučavanja, aktivnom učenju, radionicama, učenju istraživanjem i rješavanjem problema, primjeni različitih vrsta igara u nastavnim aktivnostima, izvanučioničkoj nastavi. Aktivnosti ćemo tematski povezivati i imati integrirane dane.

Projekt je dio školskoga kurikuluma, a velikim dijelom i školskoga preventivnog programa.

CILJEVI

Učenici će steći znanja, vještine i stavove kojima će jačati samopouzdanje, razumjeti druge i surađivati s njima, razvijati kritičko mišljenje, određivati svoje izbore, preuzimati odgovornost za njih te biti svjesni uzročno-posljedičnih veza. Poseban naglasak stavljamo na sigurnost u neposrednom i virtualnom okruženju te prevenciju nepoželjnih oblika ponašanja: nepoštivanja drugih i postavljenih dogovora te nasilja u bilo kojem obliku.

Učenici prvih razreda osnovne škole na početku su uvođenja u život i rad škole i od samih početaka želimo im osigurati sigurno okruženje iz više perspektiva. Budući da se učenici prvih razreda školuju prema novim predmetnim kurikulumima i međupredmetnim temama, procijenili smo da će aktivnosti na projektu pridonijeti ostvarivanju ishoda iz svih nastavnih predmeta i međupredmetnih tema.

RADNI POSTUPAK

Autorica projekta učiteljica je razredne nastave iz OŠ Brodarica Branka Pastuović, a suosnivačica i partnerica u projektu Dubravka Namjesnik, učiteljica iz OŠ braće Radića u Pakracu.

Osnivači projekta dogovorili su projektne aktivnosti koje počinju već u kolovozu 2019., a trajat će do 31. kolovoza 2020.

U projekt će se uključiti i svi učitelji koji iskažu interes i u ciljanoj su skupini s obzirom na opis i zadatke projekta.

Projektne aktivnosti dogovorene su okvirno, tematski, a konkretizirat će se tijekom rada na projektu, uvažavajući prijedloge i ideje ostalih projektnih partnera.

VREMENIK RADA

Projekt traje od 1. kolovoza 2019. do 31. kolovoza 2020.

 • KOLOVOZ: priprema projekta i planiranje aktivnosti, priprema svečanog dočeka prvoškolaca
 • RUJAN: Ja i drugi
 • LISTOPAD: Darovi oko nas
 • STUDENI: Naša škola
 • PROSINAC: Na putu
 • SIJEČANJ: U mom domu
 • VELJAČA: Na mreži
 • OŽUJAK: Planiramo
 • TRAVANJ: U prirodi
 • SVIBANJ: Pred sobom
 • LIPANJ: Žanjemo

OČEKIVANI REZULTATI

Razne vrste materijala i scenarija kao podrška za provedbu aktivnostima te prikaz ostvarenja i rezultata rada u učionicama, vidljivi na Twinspaceu Projekta te u diseminacijskim aktivnostima sudionika.

PRISTUP PROJEKTU

Projektu pristupate logiranjem na eTwinning portalu. Ako nemate u svojim kontaktima, zatražite kontakt od Branke Pastuović ili Dubravke Namjesnik.

Ako ste ove godine učitelj prvoga razreda i sviđa vam se sve što ste pročitali, pridružite nam se na:

……………………………

Branka PASTUOVIĆ, OŠ Brodarica