Jučer-danas-sutra
POČETAK NASTAVNE GODINE ■ RUJAN ■
Nešto staro, nešto novo, nešto plavo i nešto posuđeno, a nije vjenčanje
objavljeno: 10. rujna 2019.

… a vi pogledajte pa možda dobijete ideje i za vaše planiranje.Od samih početaka našeg zajedničkog rada i profesionalnog druženja, tamo početkom (dalekih) devedesetih, uvijek smo radile timski (puno prije HNOS-a, CKR-a i ŠZŽ-a!), zajedno tematski planirajući, integrirano, korelirajući sadržaje jer je to prirodan, logičan slijed same organizacije razredne nastave. Sigurna sam da je tako radila i radi velika većina kolegica i kolega.

Nakon povratka s godišnjeg odmora, sjednemo i planiramo same, svaki put ispočetka jer uvijek tijekom rada uočimo neke nedostatke pa ih korigiramo (samoprocjena, samorefleksija, samoregulacija).

Labud nam je motiv za 2. razred (učenici su sami dali tu ideju jer je labud oblika brojke 2) pa je zato i on na prezentaciji.

Naša je županija odabrala 4. varijantu kalendara pa je i on ovdje, u samom uvodu.

Slijedi godišnji plan po NPIP-u i ovogodišnji plan, napisan različitim bojama po predmetima zbog lakšeg snalaženja te udžbeničke serije koje koristimo, iako su nam one samo pomoć i podrška u radu, a ne jedini izvor.

Na idućem slajdu je raspored sati, koji od prošle nastavne godine radimo u blok-satovima (što se pokazalo izvrsnom idejom), uz trajanje sati, odmora i termina za individualna primanja roditelja.

Nakon nekoliko uvodnih slajdova, slijede mjesečni planovi i programi (mjesečno planiranje – nešto staro; razrađivat ćemo ih tematski – nešto novo; prezentacija je plava jer je motiv labud – nešto plavo, a ideje posuđujemo i nadograđujemo međusobno – nešto posuđeno J), na kojima je:

  • naziv mjeseca
  • brojčani prikaz mjeseca (uvelike olakšava planiranje)
  • trajanje, uz broj radnih dana
  • važni datumi (neradne dane sam označila zelenom bojom) – neke ideje za njihovo obilježavanje ćete naći na Školskom portalu u temi Obilježavanje važnih dana u godini
  • ikona mjeseca (obilježje svakoga mjeseca)
  • tablični prikaz predmeta (boja, tema, ključni pojmovi, BEZ konkretnih naslova iz udžbeničkih kompleta pa je ovakav način planiranja pogodan i uporabljiv za BILO KOJU udžbeničku seriju i moguće ga je mijenjati tijekom godine), uz planirani broj sati. (Moram napomenuti da se nismo držale prijedloga plana koji smo dobile uz udžbeničke serije jer nam se naš čini logičniji i nama primjenjiviji, u čemu se i ogleda sloboda i autonomija svakoga poučavatelja.)

Nakon svakoga mjeseca smo tablično popisale odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema po planu i programu koji smo napravile, s tim da sam, zbog uštede prostora, svako očekivanje pisala kad se pojavljuje prvi put, a kasnije samo njegovu šifru (kao što sam u mjesečnom planiranju samo u prvom pojavljivanju teme pisala ključne pojmove). Kako se vidi iz tablica, naša škola (još uvijek) nije informatički opremljena pa nismo ostvarile većinu tema iz te MPT, što se nadamo da će se vrlo brzo promijeniti.

Iako je vremenik po novome Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ukinut, kako se radi o vrednovanju naučenog, ostavila sam tablicu da je možemo eventualno samo okvirno ispuniti.

Kako smo u međuvremenu od naše pedagoginje dobili novu tablicu za školski kurikulum, dodale smo je i ovdje i napisale ostale aktivnosti, da nam je sve tu. Naravno, sve nabrojano ćemo razraditi zasebno, ali smatramo da su podatci koje smo ovdje napisale sasvim dostatni za godišnju razinu.

Sve nam je na jednome mjestu, pregledno i lako za praćenje. Spremne smo za razradu prve teme u rujnu – to nam je idući zadatak. 

Kako dobar plan zlata vrijedi, osim PowerPointa za Godišnji plan i program preuzmite i materijale za prvi roditeljski sastanak. Vjerujemo da će vam koristiti. 

  • Svima nam želim sretan i uspješan početak nastavne godine! Sve mi možemo i sve hoćemo! Samo hrabro, kompetentno i odgovorno naprijed!

………………… 

Piše  Melita POLIĆ, učiteljica savjetnica | OŠ Jurja Dalmatinca, Šibenik

Ima 30 godina radnog iskustva; voditeljica sam Županijskoga stručnog vijeća učitelja razredne nastave Šibensko-kninske županije od 2006.; autorica županijske slikovnice Korak kroz Šibensko-kninsku županiju | Misli vodilje u radu: život nije podijeljen na predmete [integrirana nastava]; cijeli je svijet učionica [cjeloživotno formalno, neformalno i informalno učenje] te prije svega odgajati, a onda i obrazovati: nije dovoljno samo znati, treba se i biti [generičke kompetencije].