Savjeti stručnjaka
KOJOM SE VRSTOM PISMENIH POVRATNIH INFORMACIJA ZA RODITELJE KORISTITE
Prijedlozi mogućih komentara i fraza za izvješće o napretku učenika
objavljeno: 24. rujna 2019.

___________________  potpuno razumije koncepte društvenih predmeta u skladu s dobnim zahtjevima.

___________________  je u ovom polugodištu naporno radila, ali je njezin napredak slabiji nego što sam željela. Možemo li se vidjeti kako bismo raspravili o mogućim učinkovitim strategijama?

___________________  uživa u učenju i raspravi o aktualnim temama i događajima.

U ovom trenutku, ___________________  je uspješno savladao osnovne koncepte predmeta za ovu razinu.

___________________  je imao poteškoća s ispitima i kvizovima, posebno iz povijesti i zemljopisa. Molim vas da mu pomognete u pripremi uoči svakog ispita ili kontrolnog zadatka.

___________________  ima problema s mnogim osnovnim vještinama. Možemo li se sastati kako bismo razgovarali o mogućim učinkovitim strategijama?

___________________  može lako povezati povijest s trenutačnim događajima i kritički razmišljati o vezama među njima.

___________________ predaje dobro promišljene radove potkrijepljene temeljitim istraživanjem.

___________________  ima poteškoća s pamćenjem i prisjećanjem važnih datuma/događaja/koncepata. Molim vas, pomozite ___________________  redovito raditi na tome.

Kvaliteta domaćih zadataka ___________________  iz društvenih predmeta nije dosljedna. Dosljednim trudom i radom na domaćim zadatcima ___________________  zaslužio bi veću konačnu ocjenu.

___________________ je potrebno više vježbe u vještini snalaženja na zemljopisnoj karti.

___________________ vješto primjenjuje primarne i sekundarne resurse u istraživanju teme.

___________________  često pomaže kolegama iz razreda u razumijevanju koncepata umjesto da samo otkrije ispravan odgovor.

___________________  istinski uživa u učenju povijesti i čini dodatni napor kako bi bio što bolje usredotočen na nastavi.

___________________  je aktivna u razrednim raspravama i grupnim aktivnostima.

___________________  ima poteškoća u zadržavanju sadržaja, rječnika i povijesnih podataka iz društvenih predmeta.

___________________ uživa u radu s kartama i učenju o novim zemljama.

___________________ razumije i koristi se osnovnim konceptima i vokabularom društvenih predmeta.

___________________ razumije i primjenjuje matematičke, prirodoslovne i jezične koncepte i vještine na nastavi društvenih predmeta.

___________________ aktivno surađuje s ostalim učenicima na grupnom zadatku.

___________________ treba poraditi na razumijevanju koncepta __________________.

………………

NAPOMENA

  • SAD: Teacher Vision – blog sa savjetima za učitelje.
  • Izvor: teachervision.com

https://www.teachervision.com/report-cards-advice-suggested-comments/report-card-comments-phrases-social-studies