Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [52]
Maslina [grana i plod]
objavljeno: 31. listopada 2019.

Katkad učenici jezične slike trebaju pretvoriti u vlastite vizualne slike, bez predložaka i gotovih ilustracija. Potrebno je da tekst pročitaju i da doživljaj stare masline pune ploda, koja je svoju granu ispružila junacima pročitane priče, učenik doživi kao vlastitu sliku koju će prikazati.

Za to sam izabrala crtanje mekanom B olovkom.

Učenike je najviše zanimalo kako dobiti tonove sive boje pa smo upotrijebili izraz TONIRANJE/SJENČANJE. Mnogi su odmah tu riječ povezali sa šminkom kojom se koriste mame prilikom sjenčanja očiju. Isprobavali smo na dodatnom papiru kako nastaju sjene, kako možemo dobiti tamnije i svjetlije tonove i koliko sve to ovisi o gustoći crta i samome pritisku olovke. Vrlo su brzo uočili zašto s HB olovkom ne bi mogli uspješno prikazati granu masline.

LIKOVNI JEZIK:

  • ton
  • crte po toku
  • sjenčanje (pritisak olovke)
  • volumen/ploha

ISHOD:

OŠ LK A.3.1.

Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje

Učenik u stvaralačkom procesu i izražavanju primjenjuje:

‒  likovni jezik (obvezatni pojmovi likovnog jezika i oni za koje učitelj smatra da mu mogu pomoći pri realizaciji ideje u određenom zadatku)

‒  iskustvo usmjerenog opažanja

‒ doživljaj temeljen na osjećajima, iskustvu, mislima i informacijama

‒ slobodne asocijacije na temelju poticaja.

OŠ LK B.3.2.

Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje vlastiti doživljaj stvaranja.

uku A.2.3.

3. Kreativno mišljenje

Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.

LIKOVNO-TEHNIČKO SREDSTVO:

B olovka

VREDNOVANJE: VRŠNJAČKO

Iznimno su bili ponosni ugledavši svoje radove izložene na smeđoj podlozi kolaž-papira.

Rekli su da im je bilo vrlo teško izraditi rad i da nisu očekivali da će morati uložiti toliko strpljenja, urednosti i pažljivog pristupa izradi svakog lista.

Sami su ocijenili radove, međusobno objašnjavajući ostvarenost zadataka, a posebno su naglasili da misle da su svi ostvarili zadatke.

………………..