Zanimljivosti
OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI
„Kreativni čitatelji” u projektu će kreativno biti dvije godine
objavljeno: 4. studenoga 2019.

OŠ Josipa Kozarca iz Lipovljana ovaj projekt provodi u suradnji sa školama iz Češke Republike, Grčke, Latvije i Republike Sjeverne Makedonije. Projekt traje dvije godine, a provodit će se od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2021. godine. Ukupna je vrijednost odobrenog projekta 112 070 eura, a od toga je OŠ Josipa Kozarca kao nositelju projekta odobreno 29 740 eura.

ZADATCI PROJEKTA: poticanje kreativnog pristupa lektiri, razvijanje čitalačke pismenosti, poticanje učenika na aktivno i kritičko čitanje, razvijanje motivacije za čitanjem, jačanje socijalne uključenosti učenika, prilagodba obrade književnih djela svim učenicima prema njihovim specifičnim potrebama, razvijanje i primjena novih i kreativnih načina obrade književnih djela i razmjena iskustava dobre prakse sa školama partnerima.

Radi ostvarivanja postavljenih zadataka od 14. do 18. listopada u lipovljanskoj školi održana je prva transnacionalna mobilnost učitelja sudionika projekta.

Svaku su partnersku školu predstavljala po dva učitelja. Upravo suradnjom i razmjenom iskustava s drugim školama koje provode slične programe za poticanje čitanja pridonijet će se razvoju novih i inovativnih praksi u provođenju nastave.

Tijekom boravka sudionici projekta pratili su ogledne satove integrirane nastave na kojima su predstavljeni različiti pristupi obrade književnih djela. Posljednji dan boravka organiziran je Lektirni sajam na kojemu su sudjelovali svi učenici škole. Svaki je razred na izložbenom stolu predstavio po jedno lektirno djelo, a u radionicama i igraonicama pokušao zainteresirati ostale za njegovo čitanje.

Svakodnevno poslije školskih sadržaja gosti su imali priliku uživati u različitim zabavnim i društvenim sadržajima. Slobodno vrijeme partneri su proveli upoznajući posebnosti Općine Lipovljani. Organiziran im je prijam kod načelnika Općine Lipovljani Nikole Horvata, predstavile su im se udruge nacionalnih manjina iz Općine i KUD Lipa. Posjetili su Slovačku kuću, gradove Novsku, Kutinu i Zagreb.
Posljednji dan bio je rezerviran za zajedničko druženje sudionika i prigodni program koji su priredili učenici i nastavnici škole.

U sljedeće četiri transnacionalne mobilnosti sudjelovat će učenici i učitelji. Domaćin je sljedeće mobilnosti u svibnju 2020. godine škola iz Češke Republike.

………………

Melanija MILOVIĆ, dipl. knjižničarka | OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani