Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [53]
Geometrijska apstrakcija
objavljeno: 8. studenoga 2019.

… i njihovim apstraktnim pristupima određenoj temi. Učenicima se iznimno svidjela pomisao da igra slikovnim elementima kao konačni produkt daje vrlo zanimljiva i jedinstvena rješenja. Vrlo često u razredu stvaraju crtom različite apstrakcije kojima popunjavaju rubove i prazne plohe u bilježnicama.

Tako smo zajedno odabrali pobliže istražiti slikarske primjere mladoga hrvatskog slikara Luke Koščaka.

Prezentacija za preuzimanje: https://adobe.ly/2qyuZKz

LIKOVNI JEZIK:

CJELINA:        

  • Točka i crta, ploha

NASTAVNA TEMA: 

  • Apstraktni prikaz voća

NASTAVNO PODRUČJE:    

  • Oblikovanje na plohi – crtanje i slikanje

MOTIV (VIZUALNI, NEVIZUALNI ILI VIZUALNI JEZIK KAO POTICAJ): 

  • jabuka i kruška (u presjeku)

KLJUČNI POJMOVI: 

  • niz, smjer, ritam, preplet, ploha, boja

LIKOVNI MATERIJALI I TEHNIKE:  

  • kolaž i crni flomaster

ISHOD:

OŠ LK C.3.2.

Učenik povezuje umjetničko djelo s iskustvima iz svakodnevnog života te društvenim kontekstom.

OŠ LK B.3.2.

Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje vlastiti doživljaj stvaranja.

uku A.2.1.

1. Upravljanje informacijama

Uz podršku učitelja ili samostalno traži nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primjenjuje pri rješavanju problema.