Školstvo u medijima
JA TAKO MISLIM
Znamo li komunicirati iskreno?
objavljeno: 8. studenoga 2019.

… svatko po svome mobitelu, voze se u automobilu i razgovaraju na mobitel, sjede na sastancima, a istodobno objavljuju na društvenim mrežama. Suvremeni način života svakako podrazumijeva potrebu i mogućnost brze razmjene informacija, ali i očekivanjima da smo dostupni, uključeni, informirani.

Napisala Mirjana KOZINA, mag. med. techn., savjetnica, Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

……………………

Društvene mreže zanimljiv su globalni komunikacijski fenomen kojim se koriste sve generacije. Komunikacija putem društvenih mreža jednostavna je, dvosmjerna i kreativna. A je li realna i iskrena?

Korisnici društvenih mreža mogu sami kreirati i objavljivati svoje sadržaje, primjerice slike, pisane materijale, videozapise.

Oni spretniji koriste se današnjim tehnološkim dostignućima za učenje, slušanje glazbe, komuniciranje, gledanje filmova.

Digitalna kompetencija važna je u cjeloživotnom učenju svakog pojedinca i podrazumijeva sigurnu i kritičnu uporabu informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju.

Upravo je ta kritična uporaba izazov za odgojno-obrazovni sustav u planiranju zanimljivih izvannastavnih aktivnosti koje bi smanjile utjecaj društvenih mreža na kvalitetu i sadržaj slobodnog vremena djece i mladih.

Nužno je uputiti na važnost uspostavljanja ravnoteže u ponašanju, navikama i vrijednostima te istaknuti odgovornost odgojno-obrazovnoga sustava i nastavnika u osiguranju uvjeta i mogućnosti za njegovu realizaciju.

Neizmjernu odgojnu vrijednost vidim u neposrednoj i izravnoj komunikaciji kroz kurikulum školske medijacije. Učenjem o sebi i drugima, aktivnim osvještavanjem svojih misli, emocija potreba i reakcija u različitim životnim situacijama učenici medijatori znatno bolje razumiju i iskazuju svoje osjećaje i stajališta.

Lakše uspostavljaju pozitivne interakcije s okolinom, iskazuju asertivnost u društvenim kontaktima, učinkovito odgovaraju na vršnjački pritisak i bolje se osjećaju u školi.

Za razliku od redovite nastave, izvannastavne aktivnosti pružaju učeniku mogućnost slobodnog izbora i dobrovoljnosti sukladno njegovim interesima i potrebama.

Stvaralački i kreativni procesi koji se događaju unutar pojedinih skupina pridonose boljem međusobnom upoznavanju učenika, stvaranju bliskih prijateljskih odnosa.

Učenici u klubu medijatora vide mogućnost sklapanja prijateljstva u školi i izvan nje, grade kvalitetne odnose, preveniraju sukobe i promiču nenasilnu komunikaciju.

Upravo su te kvalitete vrlo jake pokretačke snage u pozitivnom osobnom razvoju i afirmaciji učenika. Uz nastavu kao temeljnu djelatnost, izvannastavnim aktivnostima škola snažno djeluje na razvoj osobnih potencijala učenika i vraća težište na odgojnu dimenziju škole. [ IZ DRUGIH MEDIJA | Školske novine | Napisala Mirjana KOZINA, mag. med. techn., savjetnica, Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb ]