Školstvo u medijima
OSAM INOVATIVNIH NAČINA ZA PRIPREMU UČENIKA ZA NEPOZNATU BUDUĆNOST
Poduzetničke vještine treba poticati i u učionici i u zajednici
objavljeno: 12. prosinca 2019.

Ali što zapravo učenike čeka u budućnosti? Jesu li učitelji prije dvadeset godina znali da će svijet ovisiti o računalima i tehnologiji? Imajući na umu ovo važno pitanje, oni i dalje imaju isti Heraklov zadatak – pripremiti učenike za nepoznato.

Evo nekoliko korisnih savjeta za hvatanje u koštac s ovim zadatkom.

RAZVIJATI SPOSOBNOST PRILAGODBE

Kad se osvrnemo na protekla dva desetljeća, jasno nam je koliko se svijet oko nas promijenio. Današnji se učenici moraju pripremiti na ideju promjene i imati želju prilagođavati se promjenama koje se oko njih događaju. Tad će učitelji moći stvoriti obećavajuće okruženje u učionici koje će pripremiti učenike za budućnost.

Na primjer, možete dati učenicima slobodu da osmisle radnju priče uz obvezatno uključivanje zadanog elementa. Možete ih zamoliti da zamijene bilješke s razrednim kolegom i, koristeći se njima, dovrše zadatak.

OSLANJATI SE NA UČENIKOVE JAČE STRANE

Svako ljudsko biće rođeno je s mozgom i programirano da uči. Također, svatko je rođen s različitim sposobnostima. Obrazovni sustav širom svijeta omogućio je učenicima malo prostora da iskoriste svoje sposobnosti i jače strane. Zapravo, radi procesa ocjenjivanja i nastavnog plana i programa mnogo učenika koji se baš ne snalaze s linearnim uputama potrebnima za postojeću vrstu procjene zapravo zaostaje. Dakle, učitelji trebaju unaprijed proučiti kurikulum i potruditi se održati interes učenika za zadani predmet ili temu, a to se može postići primjenom pametnih tehnika čija je svrha probuditi njihovu želju za proučavanjem teme.

USREDOTOČITI SE NA PODUZETNIČKE VJEŠTINE

Učenici moraju moći preuzeti inicijativu i pridonijeti svom okruženju, stoga se poduzetničke vještine trebaju poticati i u učionici i u zajednici. Današnji učenici mogu biti neizmjerno kreativni te trebaju moći samostalno oblikovati svoje iskustvo u učionici poštujući pravila ponašanja.

Učitelji im trebaju dati do znanja da su dostupni za nove ideje i uvijek spremni saslušati prijedloge za unaprjeđenje nastave. Pomozite im organizirati svoje misli i provesti ih u djelo, čak i kad to rezultira neuspjehom. Na taj će način naučiti vrijednu lekciju kako procijeniti što je pošlo po zlu, što će im pomoći da unaprijede razradu svojih ideja. Učenici ne smiju biti skeptični prema provedbi ideje u djelo, bojeći se neuspjeha.

BITI OTVORENIJI PREMA UČENJU IZVAN OKVIRA OBRAZOVNOG SUSTAVA

Nova se znanja ne pohranjuju u trajnu memoriju, osim ako postoji stalna stimulacija privremene memorije kako bi se aktivirali moždani putovi prema trajnoj memoriji.

Drugim riječima, učenici se novim znanjima trebaju koristiti stalno i na različite načine kako bi se privremena memorija transformirala u trajno znanje za kojim se može posegnuti i upotrijebiti ga u budućnosti.

Omogućite učenicima stvaranje trajne memorije, upućujući ih u to kako svoja školska znanja upotrijebiti u suočavanju sa stvarnim životnim situacijama.

ORIJENTACIJA PREMA SURADNJI I UPRAVLJANJU UTJECAJEM

Nije svaka osoba rođena s liderskim sposobnostima. Međutim, sposobnost upravljanja drugima svakako može omogućiti napredak i pomoći osobi da postane uspješna u području kojim se želi baviti. Također, teško je naći posao u kojem nije potrebno usko surađivati ​​s drugima.

Dakle, kako biste pripremili učenike na buduću suradnju s kolegama morate prvo osmisliti nešto više od tipičnoga timskog rada. Umjesto da samo formiraju grupu i zajednički rješavaju zadatke, učenike je potrebno poticati na preuzimanje različitih uloga u grupi. Katkad učenik može biti „menadžer”, „organizator” ili „planer”.

Postoji mnoštvo uloga koje učenici mogu izabrati tijekom rada na projektu sa svojim vršnjacima, a na taj se način uče surađivati u različitim ulogama. Ovo je bolji pristup od raspodjele zadataka koje bismo potom ponovno spojili u jedan projekt.

UNAPRJEĐENJE VJEŠTINE PRAVILNE PISMENE I USMENE KOMUNIKACIJE

Ove vještine nikad ne gube na vrijednosti. Zamislite situaciju u kojoj vam netko s vodećeg položaja pošalje e-poštu koja vrvi gramatičkim greškama ili izlaže novi poslovni plan govoreći ispod glasa odnosno čitajući s papira.

Kakva bi bila vaša reakcija? Zamislite neke od najboljih komunikatora. Što ih čini iznimnima? Sposobnost samopouzdanog i izražajnoga govora učenicima se mora usaditi od rane dobi. Mnogima od njih to nije prirodno, ali se vježbom mogu naučiti brzina, izgovor, glasnoća, gestikulacija i kontakt očima.

U slučaju pismene komunikacije, nastavnici moraju kontinuirano inzistirati na pravopisu i dati učenicima do znanja kako se koristiti tehnologijom za provjeru pravopisa. Iznimno je bitna razlika između formalnog i neformalnog pisanja i učenici je trebaju usvojiti i početi primjenjivati u svojoj komunikaciji.

VJEŽBATI VJEŠTINE RJEŠAVANJA PROBLEMA

Učenici trebaju izoštriti svoje vještine promatrajući probleme iz različitih kutova i pronalazeći vlastita rješenja. Bez obzira na područje kojim će se baviti u budućnosti, sposobnost razmišljanja i brzog postupanja nužan je alat koji će im koristiti u budućnosti. Da bi usvojili ovu vještinu, nastavnici moraju omogućiti učenicima da se uključe u situacije u kojima trebaju sami riješiti problem. On bi pak trebao biti osmišljen tako da nudi bezbroj rješenja. Učenici trebaju znati da ne postoji uvijek jedinstveno rješenje. Potrebno je osjetiti kako rješavanje problema može biti kreativno osobno iskustvo. Situacijski problemi na satu matematike sjajan su primjer za vježbanje vještina koje će se u pokazati korisnima na radnome mjestu.

POTICANJE MAŠTE I ZNATIŽELJE

Kad učenici krenu u školu prirodno su znatiželjni i skloni istraživanju svijeta oko sebe. Njihova je mašta golema i netaknuta. Učitelj im ne bi trebao pokazivati kako biti maštovit i znatiželjan, već im pomoći uposliti i primijeniti svoju znatiželju i kreativnost, trudeći se ne odvratiti ih od uporabe prirodno urođene mašte i znatiželje.

Možemo sa sigurnošću zaključiti kako je najbolji način pripreme učenika za nepoznatu budućnost pretpostaviti da je ona već tu [što je na neki način točno]. Tako će biti spremni upotrijebiti naučene vještine u svoju korist kad za to dođe vrijeme.

………………….

NAPOMENA

  • SINGAPUR: Assignment Help – portal koji nudi pomoć u rješavanju različitih akademskih zadataka, namijenjen učenicima.
  • Izvor: assignmenthelp.com.sg