Zanimljivosti
GIMNAZIJA VUKOVAR | NASTAVNI SADRŽAJI U PREDBLAGDANSKOM OZRAČJU
Adventski kalendar o temi Računalne mreže
objavljeno: 20. prosinca 2019.

Usustavljivanje je proces kojim se dobiva sažeti prikaz nastavnih sadržaja koje želimo ponoviti međusobnim povezivanjem i vizualnim prikazivanjem usvojenih činjenica i generalizacija, na produktivan način. Uvođenjem tehnologije u proces usustavljivanja moguće je pobuditi aktivnije sudjelovanje učenika, veći interes za zadanu temu te uspješnije usvajanje sadržaja.

Usustavljivanje s obzirom na obuhvaćeni opseg nastavnog sadržaja može se podijeliti na fragmentarno, koje je najčešće povezano s ponavljanjem na kraju obrađene nastavne jedinice, tematsko, koje u pravilu obuhvaća više nastavnih jedinica/cjelina, i kompleksno, koje se odvija na kraju školske godine ponavljanjem cjelokupnoga gradiva.

Digitalno usustavljivanje nastavnih sadržaja provodi se pomoću alata koji omogućuju njihov vizualni prikaz i pregled, a osmišljeni su tako da pruže mogućnost stvaranja različitih mapa, dijagrama, plakata, infografika, lenti vremena… pa čak i adventskih kalendara, za koje smo se upravo i mi odlučili.

Aplikacija MyAdvent omogućuje izradu personaliziranih adventskih online kalendara. Sučelje aplikacije vrlo je jednostavno i intuitivno pa je vrijeme ovladavanja sučeljem svedeno na svega nekoliko minuta. Adventski se kalendar kreira svaki dan u prosincu (sačinjen je od 24 kartice) dodavanjem multimedijskih elemenata u obliku fotografije, tekstualne ili glasovne poruke, videozapisa s YouTubea (moguće je za svaki dan kombinirati razne multimedijske elemente).

U besplatnoj opciji sve počinje odabirom naredbe Create free calendar, nakon čega se izabire radna webu, rad putem App Storea ili rad putem Play Storea.

Naš je odabir bio web. Takav način rada nosi svoju specifičnost o kojoj svakako treba voditi računa. Naime, aplikaciji se pristupa bez kreiranja korisničkog računa te stoga rad nije moguće pohraniti kako bi mu se naknadno moglo pristupiti radi daljnjeg uređivanja. No radu se, zbog daljnjeg uređivanja, može pristupiti pomoću poveznice koja ujedno omogućava i javnu objavu oblikovanoga kalendara.

Rad na aplikaciji sastoji se od pet koraka 1. Basic, 2. Photos, 3. Style, 4. Email, 5. Share. U prvom koraku, Basic, unosi se naziv kalendara, ime autora i trajanje kalendara. Središnji dio sadržan je u drugom koraku Photos, u kojem pristupamo uređivanju svakog dana dodavanjem multimedijskih elemenata. Odabir pozadinske fotografije te boja kartica, pozadine, naslova… obavlja se u trećem koraku Style.

Sljedeći, 4. korak Email korisniku omogućuje unos adrese elektroničke pošte. Nakon unosa adrese, korisniku na tu adresu stiže poruka kojom se adresa potvrđuje, a nakon toga i druga poruka u kojoj je poveznica (administration link) za pregled (preview) i uređivanje kalendara (edit). Ovaj je postupak nužan ako je potrebno dodatno uređivanje kalendara prije njegove javne objave. Samo dijeljenje gotovoga kalendara smješteno je u posljednjem, petom koraku Share.

  • Ideja je bila izraditi adventski kalendar o temi Računalne mreže.

Učenici drugih razreda o temi Računalne mreže učili su na kombinirani način. Dio nastave odvijao se na klasičan način, dok se drugi dio održavao online učenjem, korištenjem mogućnosti sustava Loomen kroz pripremljene aktivnosti dostupne u online tečaju. Primjenom online tečaja svi su materijali za rad (nastavno gradivo prikazano kroz prezentacije, dodatni materijali za one koji mogu više i razni zadatci) učenicima, osim na nastavi, bili uvijek dostupni.

Za samovrednovanje usvojenosti nastavnih sadržaja učenici su se koristili online provjerama koje je bilo moguće pokretati proizvoljan broj puta, dok se ne postigne željeni rezultat. Na taj su način učenici dobili mogućnost samoprocjene i postali su odgovorniji prema svome radu.

Kao završnu aktivnost ove teme odlučili smo se za tematsko usustavljivanje, koje smo, s obzirom na doba godine, zamislili izradom adventskoga kalendara. Učenici su trebali istaknuti i pojasniti ključne pojmove u 24 koraka. Trebali su pronaći i postaviti popratne fotografije i videozapise koji olakšavaju usvajanje pojmova, povezati sve u zajedničku cjelinu, pripaziti na stil i potom objaviti svoj rad. Pri odabiru fotografija i videozapisa trebali su paziti na autorska prava.

Nakon oblikovanja kalendara, učenici su poveznice na svoje radove objavili na unaprijed pripremljenom forumu, unutar online tečaja. Potom je načinjeno vršnjačko vrednovanje kroz koje je svaki učenik pregledavao radove ostalih učenika i predlagao potrebita poboljšanja, prema svome mišljenju.

Tako stvoreni adventski kalendari ostalim će učenicima omogućiti kontinuirano i trajno učenje nastavnih sadržaja na multimedijski i nadasve drukčiji način.

Samu ideju izrade ovako zamišljenoga adventskoga kalendara učenici su prihvatili s visokom razinom motivacije i entuzijazma, a rezultati su bili izvrsni. Zanimljiva je i činjenica da su učenici izrazili veliki interes za radove svojih vršnjaka i sa zadovoljstvom, ali i konstruktivnim prijedlozima poboljšanja sudjelovali u vršnjačkom vrednovanju gotovih radova.

Tijekom usustavljivanja zadane teme na ovakav način primijećena je znatno veća motiviranost i angažiranost učenika, ali i veće zadovoljstvo u radu. Ne samo da smo ponovili i usustavili tematsku cjelinu, već smo je i obogatili vlastitim i izvornim idejama.

PRIMJERI UČENIČKIH URADAKA:

https://calendar.myadvent.net/?id=c905efdc396b25c52a132604450358f8

https://calendar.myadvent.net/?id=32aa404f68e5f4fbc0a5e6972a63159a

https://calendar.myadvent.net/?id=b9eca66b242b1fa1a6044b837d48612c

………………..

Sanja PAVLOVIĆ ŠIJANOVIĆ i Sanda ŠUTALO