Savjeti stručnjaka
NOVO ŠVEDSKO IZVJEŠĆE O PROGRAMU JEDNO RAČUNALO PO DJETETU
Tableti imaju negativan utjecaj na akademski uspjeh učenika
objavljeno: 3. siječnja 2020.

U prosjeku, nema dobrobiti programa „jedan na jedan” za akademski uspjeh djece, kako su pokazali rezultata državnih standardiziranih testova iz matematike i jezika na kraju nižega sekundarnog obrazovanja.

Ovakav je zaključak u skladu s rezultatima ranijih studija o istoj temi koje su proveli CRISTA i suradnici (2012.) i DE MELO, MACHADO i MIRANDA (2014.), iako su ove studije provedene u potpuno drukčijem kontekstu (u školama u siromašnim regijama Perua). Proširili smo istraživanje ispitujući utjecaj programa „jedan na jedan” na vjerojatnost upisa u srednju školu i odabir smjera daljnjeg školovanja.

Ni u tom pogledu, u prosjeku, ne dolazi do promjena. Istražili smo također mijenja li se ishod ovisno o tome upotrebljava li škola prijenosna računala ili tablete. Rezultati pokazuju da tableti imaju negativan utjecaj na akademski uspjeh učenika.

Povremeno se govori o tome kako programi „jedno računalo po djetetu” umanjuju akademski jaz među učenicima, jer lošijim učenicima omogućuju izvore koji im inače nedostaju (tzv. digitalna podjela). Ne nalazimo uporište za ovakvu tvrdnju.

Naprotiv, naši rezultati pokazuju suprotno. Jaz u matematici među izvrsnim i lošijim učenicima dodatno se povećao kao i mogućnost prijama u pripremne programe za fakultet u srednjoj školi.

Učionice diljem svijeta postaju tehnološki sve naprednije. Mnoge škole svakom učeniku omogućuju prijenosno osobno računalo ili tablet za uporabu u učionici i kod kuće. Namjera je programa „jedan  na jedan” snažnije je uključiti informacijsku tehnologiju u poučavanje svakog predmeta.

Istražili smo do kakvih je promjena u akademskim rezultatima došlo kod učenika koji su dobili osobno prijenosno računalo ili tablet umjesto da, kao i ranije, imaju ograničen pristup računalu.

Proveli smo upitnik u školama 26 švedskih općina vezan za provedbu programa „jedan na jedan” i koristeći se tim informacijama uz administrativne podatke procijenili smo utjecaj na akademske rezultate uz pomoć statističke tehnike „Razlika u razlici”.

U prosjeku, nema bitnog utjecaja na rezultate standardiziranih testova iz matematike ili jezika niti utjecaja na mogućnost prijama u srednju školu odnosno na izbor daljnjeg školovanja.

Međutim, naši rezultati pokazuju da inicijative „jedan na jedan” mogu povećati nejednakost u školskom uspjehu umanjujući matematičke vještine i mogućnost upisa u pripremne programe za fakultet među učenicima čiji su roditelji slabije obrazovani.

…………………

NAPOMENA

  • NIZOZEMSKA: Pedro de BRUCKYERE– vlasnik i autor bloga, obrazovni stručnjak, od 2018. zaposlen na Sveučilištu Laiden.
  • Izvor: theeconomyofmeaning.com