Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [62]
Mandala, pahuljica
objavljeno: 17. siječnja 2020.

… više smo se posvetili traženju simetrija (istoznačnica) u likovnim radovima koji su bili pred nama. Vrlo su brzo učenici povezali izgled pahuljice koji smo proučavali u drugome razredu.

Flomastere smo nakon prvog crtanja ublažili (omekšali) kistom i vodom. Laganim prelaskom kista po crti koju je ostavio flomaster došlo je do razlijevanja boje.

Na kraju školskog dana sve smo crte ponovo iscrtali i na taj način dobili zanimljive i slikovite radove.

ODGOJNO – OBRAZOVNA OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

ikt C.2.2.

Učenik uz učiteljevu pomoć ili samostalno djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje informacija u digitalnome okružju (što je to mandala).

uku A.2.3.

3. Kreativno mišljenje

Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.

uku B.2.2.

2. Praćenje

Na poticaj učitelja učenik prati svoje učenje i napredovanje tijekom učenja.

uku B.2.4.

4. Samovrednovanje/samoprocjena

Na poticaj učitelja, ali i samostalno, učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate te procjenjuje ostvareni napredak.

Radove su samostalno procjenjivali i vrednovali. Bili su iznimno zadovoljni i smatraju da su svi ostvarili zadane likovne zadatke. Neki su tražili dodatni papir da kod kuće ponove rad. Radovi ukrašavaju prozore naše učionice.