Iz školskog svijeta
OŠ TRNJANSKA, ZAGREB
Prijavite se: Likovni natječaj „Život uz rijeku Savu“
objavljeno: 28. siječnja 2020.

…uz nju su se okupljali i gradili svoje domove ljudi od početaka svojega postojanja.

Danas mnogim svjetskim gradovima jedan od glavnih pečata daje upravo njihova rijeka. Ona je njihov simbol, njihova živa kucavica. Tako Pariz ima svoju Seinu, London Temzu, Beč Dunav, a Zagreb svoju rijeku Savu…

Likovni natječaj „Život uz rijeku Savu“  će pokazati kakav odnos prema Savi imaju naša djeca, budući vizionari i donositelji odluka vezanih uz svoj grad a  koji će potaknuti dječje kritičko i stvaralačko izražavanje. Ujedno dobiti ćemo odgovor žive li nam učenici doista uz rijeku Savu

U skladu je s Nastavnim planom i programom za osnovne škole.

Naš  likovni natječaj dodatan je poticaj za ostvarivanje ciljeva i zadaća u okviru predmeta Likovne kulture.

CILJEVI  I ZADAĆE

✿ razvijanje vizualne percepcije učenika u odnosu na njihovu okolinu, konkretno  rijeku Savu i onoga što donosi život u njezinoj blizini.

✿ razumijevanje teme i primjena zadane likovne tehnike

✿ razvijanje vizualnog, kritičkog i stvaralačkog mišljenja kroz samostalni praktični i stvaralački rad

✿ razvijanje divergentnog mišljenja

✿ razvijanje pozitivnog odnosa prema estetskim vrijednostima likovnoga rada i životnog okruženja

✿ poticanje zainteresiranosti i skrbi za rijeku Savu, našu kulturnu i prirodnu baštinu

✿ razvijanje ekološke svijesti

✿ poticanje pozitivnog natjecateljskog duha

✿ razvijati sposobnosti praktičnoga oblikovanja, donošenja estetskih prosudba,  vizualne percepcije i spoznajnih vrijednosti te na taj način proširiti kompetencije vizualnog mišljenja.

OBJAVA NATJEČAJA I TRAJANJE

Puni tekst Natječaja sa svim uvjetima, rokovima i drugim potrebnim informacijama bit će objavljen na web stranicama Osnovne škole Trnjanska te putem Gradskog ureda za obrazovanje,kulturu i šport za Grad Zagreb i škola brodsko-posavske županije, te susjednih zemalja regije: Republika Slovenija, Republika Bosna i Hercegovina i Republika Srbija.

Natječaj traje od 13. siječnja do 31.ožujka 2020.

Uvjeti prijave koji će biti navedeni u Natječaju

1) U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici Osnovnih škola od 1. do 4. razreda iz Zagreba i ostalih područja kojima teče rijeka Sava – svi oni koji osjećaju da mogu dati svoj kreativni doprinos toj temi i koji su poslali rad koji odgovara zadanoj temi i likovno tehničkom sredstvu za rad.

2) Učeničke radove prijavljivat će njihovi mentori – učitelji likovne kulture ili razredne nastave.

3) Mentori će moći poslati iz svog razreda najviše 5 učeničkih likovnih radova, s time da će svaki učenik moći sudjelovati samo s jednim radom.

4) Na Natječaj će biti moguće prijaviti samo individualne učeničke radove, skupni radovi neće biti uzeti u obzir.

5) Svaki rad učenika treba biti ovjeren pečatom škole

6) Svi podaci o učenicima trebaju biti ispisani u elektoničkom ispisu (* ime i prezime učenika, razred, škola, mjesto   * ime i prezime mentora, e-adresa i nadnevak)

7) Radovi trebaju biti propisno zaštićeni, isključuju se svi oblici savijanja

8) Radovi će se slati preporučenom poštom do 31.ožujka 2020.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 13. SIJEČNJA DO 31.OŽUJKA.

Radove slati na sljedeću adresu:

OŠ Trnjanska

Natječaj „Život uz rijeku Savu“

Trnjanska cesta 99

10 000 Zagreb

PROPISANI NAČIN OBRADE TEME

Likovni rad mora biti originalno i samostalno učeničko djelo napravljeno pod vodstvom mentora učitelja likovne kulture ili razredne nastave, u formatu likovne mape za niže razrede

✿ TEMA: ŽIVOT UZ RIJAKU SAVU od izvora do ušća

Svaki učitelj koji se prijavljuje na natječaj sam određuje likovni problem

✿ TEHNIKA: crtača tehnika:olovka

✿ MOTIV: plovila, mostovi i naselja uz rijeku Savu (rad po mašti i zamišljanju)

STRUČNO POVJERENSTVO

Prispjele radove prosuđivati će i vrednovati stručno povjerenstvo

Članovi stručnog povjerenstva su:

 • prof. art. Marijan JAKUBIN, metodičar likovne kulture
 • Biljana PETLJAK ZEKIĆ, mag. prim. educ. viša savjetnica
 • Jerica GRACIN, prof. likovne kulture
 • doc. art Luka PETRAČ
 • Ivančica TAJSL DRAGIČEVIĆ, magistra primarnog obrazovanja, učiteljica savjetnica

Stručno povjerenstvo odabire tri najuspješnija rada

U ocjenjivanju pristiglih radova Stručno povjerenstvo vodi  računa o sljedećem:

 • usklađenost sa zadanom temom
 • kreativnost, originalnost, izražajnost, tehničku izvedba rada
 • samostalnost u izradi rada

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Osnovne škole Trnjanska, a mentori učenika nagrađenih radova bit će i telefonski obaviješteni o uspjehu svojih učenika.

 • Radove pristigle na natječaj ne vraćamo. 

NAGRADE

Podjela priznanja održat će se u Muzeju Grada Zagreba u školskoj godini 2019.-2020. Tim povodom održat će se i izložba najuspjelijih (po procjeni Stručnog povjerenstva) radova pristiglih na Natječaj. Mentori i autori izloženih radova bit će pozvani na izložbu i svečanu podjelu priznanja.

 • Tri najuspješnija rada bit će nagrađena nagradama naših sponzora.
 • Deset radova biti će pohvaljena

……………

OŠ TRNJANSKA

Ravnateljica prof. Nada Šimić

Voditeljica  natječaja Ivančica Tajsl Dragičević, učiteljica savjetnica