Iz školskog svijeta
SAD: VIRGINIA
Učenicima slobodan dan za prosvjede
objavljeno: 5. veljače 2020.

…u srednjoj školi Parkland na Floridi, kadaje 18 ljudi izgubilo život. Mladi su se nakon ovog događaja mobilizirali i počeli organizirati aktivističke događaje, što je u tom trenutku bio presedan.

Primijetili smo da učenici žele odvojiti vrijeme od nastave kako bi sudjelovali u prosvjedima. Tad je naša škola, ali i ostale škole širom zemlje, shvatila da moramo pronaći način da im to omogućimo – kaže Ryan McELVEEN, član školskog odbora.

Rezultat tih napora ovaj je zakon, koji je prva ovakva praksa u SAD-u. Đacima od 7. do 12. razreda sad se daje prilika da jedan dan tijekom školske godine sudjeluju u građanskom aktivizmu. Jedini je uvjet da popune zahtjev i razgovaraju sa školskim osobljem.

Državno obrazovanje u SAD-u temelji se na vjerovanju da mlade ljude treba odgajati tako da postanu produktivni članovi društva, koji će svojim djelovanjem unaprijediti to društvo. Ovo je jedan od načina da usvoje vještine koje će im trebati kad odrastu, bilo da se radi o stvaranju pritiska i lobiranju za usvajanje određenog zakona ili dizanju glasa u organiziranim prosvjedima – dodaje McElveen.

No nisu svi zadovoljni odlukom školskog odbora. Najveći otpor dolazi iz konzervativnog tabora, koji smatra da škole ovako popuštaju pod pritiscima liberalnijih đaka i da je učenicima mjesto u školi, ne na ulici.

– Pokušali smo formulirati ovu novu odredbu tako da se nitko ne osjeća isključenim te da ne zvuči ispolitizirano. Želimo da učenice i učenici dobiju priliku podići glas o problemima koji ih se tiču, bez obzira na to s koje strane političkog spektra dolaze – kaže Ryan McElveen i naglašava da će se sve škole kad-tad morati pozabaviti ovim pitanjem, jer je učenički aktivizam sve prisutniji, pa je neophodno da ta energija pravilno usmjeri. [ IZ DRUGIH MEDIJA | Školske novine | Prema NPR ]