Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [67.]
Dvorac Kerestinec
objavljeno: 21. veljače 2020.

…da pobliže o nastanku samoga dvorca saznaju kroz legende/priče o njemu. Da bi im pobliže objasnila o vremenskom odmaku morala sam riječima oslikati o kakvom je vremenu bilo riječ, o infrastrukturi oko samoga dvorca i načinima gradnje, kao i uništavanju u posljednjim godinama.

Sve te priče izazvale su pomalo mističan stav oko samoga dvorca pa priče iz bliže povijesti kako je dvorac bio logor/zatvor i da je napušten zadnjih godina izazvao je uzdah razočaravanja. Zato smo prikazali dvorac kroz neko prošlo ljepše vrijeme kad je bio ljepotan među dvorcima našeg zavičaj.

 

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA/ISHODI

KOGNITIVNI                                                                                                       

Učenici će prepoznati tonsko slikanje te primijeniti tonsko slikanje na svom likovnom radu. 

PSIHOMOTORIČKI                                                                                                     

Učenici će ispravno koristiti likovnu tehniku ugljen i bijelu kredu.

AFEKTIVNI                                                                                                      

Učenici će argumentirano analizirati likovne radove.

Kurikulum predmeta likovna kultura za 3.razred

2. Doživljaj i kritički stav

OŠ LK B.3.1.

Učenik povezuje likovno i vizualno umjetničko djelo s osobnim doživljajem, likovnim jezikom i tematskim sadržajem djela.

Učenik opisuje osobni doživljaj djela i povezuje ga s vlastitim osjećajima, iskustvom i mislima.

Učenik opisuje

  • materijale i postupke
  • likovne elemente i kompozicijska načela
  • tematski sadržaj djela (motiv, teme, asocijacije).