Zanimljivosti
E-matice idu naprijed
objavljeno: 18. ožujka 2014.

Zbog neprestane prilagodbe potrebama informacijskog društva, suvremeni se školski odgojno-obrazovni sustavi ne mogu zamisliti bez tzv. integriranih sustava za upravljanje standardiziranim skupovima podataka, u nas poznatih kao e-matice. U Hrvatskoj postoji eMatica, centralizirani sustav MZOS-a, koja služi za unos najvažnijih podataka o učenicima i djelatnicima osnovnih i srednjih škola.

MaticeU Europi je gotovo nemoguće naći zemlju bez slične baze podataka, bez više ili manje razvijenog informacijskog sustava za upravljanje podatcima o učenicima i djelatnicima jer suvremeni pristup izobrazbi podrazumijeva postojanje takvih sustava i njihov stalan razvoj.

Discimus i ostali

U vezi s time zanimljiva nam vijest stiže iz Belgije, točnije iz Flandrije u kojoj su razvijene i međusobno povezane različite baze podataka radi prikupljanja informacija o učenicima i školama. Od rujna prošle godine sve škole i ustanove za izobrazbu odraslih prosljeđuju podatke ministarstvu obrazovanja preko baze podataka Discimus koja omogućuje centralizirano prikupljanje podataka o upisima, ispisima, pohađanju nastave, karakteristikama učenika i slično.

Za obradu podataka prikupljenih Discimusom razvijen je drugi projekt nazvan Skladište podataka, a usporedno s Discimusom razvijena je digitalna baza DAVINCI za izobrazbu odraslih – te DHO za visoku izobrazbu. Informacije iz tih baza služe kao ulazni podatci Centru znanja o izobrazbi i obuci koji razvija intenzivnu suradnju s mnogim sudionicima u području izobrazbe kako bi omogućio djelotvornu razmjenu podataka, informacija i znanja. Centar znanja namjerava ostvariti te ciljeve s pomoću mnoštva projekata, primjerice s pomoću portala Moja izobrazba (pokrenut ujesen 2013.), daljnjom digitalizacijom papirnatih dokumenata te aktiviranjem baze nazvane Škola čija je namjena prikupljanje informacija o broju učenika u školama i njihovim karakteristikama. Među prvima je pristup bazi omogućen školskim odborima te osnovnim i srednjim školama. Očekuje se da će postupno novi dokumenti i drugi čimbenici u obrazovanju biti pridruženi toj digitalnoj platformi.

Neovisno o tome o kojoj je europskoj zemlji riječ i koji je sustav u uporabi, sa sigurnošću se može reći da će se, prema sadržaju i formatu prikazivanja, sve postojeće baze podataka stalno mijenjati, sukladno zahtjevima korisnika za novim podatcima i promjenama u pravnim propisima. To je jednostavno zahtjev vremena s kojim valja ići ukorak.