Zanimljivosti
Prva godina projekta ISE
objavljeno: 21. ožujka 2014.

Sljedećeg mjeseca navršit će se godina dana od početka projekta Inspiring Science Education (ISE) čije je planirano trajanje zaokruženo na 40 mjeseci. Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet koordinira sve aktivnosti vezane za taj projekt u Hrvatskoj. Projekt se financira iz programa potpore politike za konkurentnost i inovacije u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (CIP ICT PSP), a njegova je glavna svrha popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta uporabom postojećih pomagala za e-učenje. Očekuje se da projekt osigura sudionicima pomagala koja će znanstvenu izobrazbu učiniti izazovnijom, zaigranijom i, iznad svega, maštovitijom te nadahnuti učenike.

ISEU tom golemom projektu sudjeluje 30 partnera iz 15 europskih zemalja. Njime je obuhvaćeno 5 tisuća škola (313 u Hrvatskoj), 10 tisuća nastavnika, 100 tisuća učenika te mnogi istraživači, znanstvenici i predstavnici lokalnih vlasti.

Četiri cilja projekta

Projektnim se aktivnostima kane postići četiri cilja: 1. pružiti potpora u prihvaćanju pomagala za e-učenje, 2. poticati korisnike na uporabu pomagala i izvora za e-učenje, 3. unaprijediti uporabu pomagala i izvora te ih integrirati u nacionalne kurikulume,  4. sustavno vrednovati predložene aktivnosti. U praktičnom smislu to znači da će biti kreirane skupine pomagala za e-učenje koja se mogu upotrebljavati u znanstvenim disciplinama, da će se izgraditi mreža obrazovnih zajednica, pomagala i izvora za e-učenje te razvojnih timova i istraživačkih centara. Potiče se stvaranje otvorene obrazovne mreže kako bi nastavnici mogli pristupati obrazovnim sadržajima svojih kolega i dobiti priliku međusobno surađivati.

U sklopu projekta izradit će se pedagoški okvir ISE za učenje potpomognuto istraživanjem uz uporabu pomagala za e-učenje i izvora. Okvir PISA 2012 razvijen za provjere znanja zasnovane na kompetencijama rješavanja problema ponudit će reference za vrednovanje uvođenja inovacija u škole. Pratit će se osobni razvoj nastavnika i njihovih kompetencija te njihov doprinos razvoju škole.

Rezultat toga važnog projekta bit će prihvaćanje pedagoških i obrazovnih inovacija te poticanje pedagoških promjena u sustavu školstva koje će pak utjecati na društvo i gospodarstvo.