Školska knjiga za vas
47. SABOR ČAKAVSKOG PJESNIŠTVA
Kako ČA zvoni va Žminje
objavljeno: 6. lipnja 2016.

Malim su začinjavcima glazbena podrška bili žminjski folkloraši koje je uvježbala učiteljica Bojana,  dva Erika koji su svirali sopele te folkloraši iz Zlatara, inače domaćini Dana kajkavske riječi.

Nakon ceremonije otvorenja Sabora, tete Jadranka i Marica iz žminjskoga dječjeg vrtića izvele su scenu iz Romea i Julije na zvučnoj istarskoj čakavici, povezujući na  tako čakavsku riječ s 400. godišnjicom Shakespeareove smrti. Osim izvedbom i slikovitim renesansnim kostimima, publiku su zabavile i svojim šalabahterima.

Vedri duh Sabora nije uspio pokvariti čak ni pljusak zbog kojeg je Kristina MIJANDRUŠIĆ LADAVAC, organizatorica ovogodišnjeg Sabora čakavskog pjesništva, središnju priredbu umjesto spod kostanji Zat kaštela preselila u žminjsko kino.

Žminjski folkloraši s učiteljicom Bojanom između dva nastupa

………………………….

Raznovrsne su bile teme oko kojih su mali začinjavci spletali svoje pjesme. Evo nekoliko njihovih pjesama:

GRUDA

Čera smo nono i ja
na njivi bili
i po njoj hodili.
On je hodija, šenicu je sija.
Ja san za to vrime ništo iskala.
Crvena zemlja je škripala.
Stope su ustale.
Didove vele i moje male.
Uzela san grudu.
Mirisna, tepla i meka,
sime svoje čeka.
Stope vele i stope male
za nami su ustale.

INES PUCIĆ, IV. r.
OŠ Vladimira Nazora – SE ‘’Vladimir Nazor’’
Rovinj

………………………………………

MOJA BABA
Moja je baba
prava baba
ča voli cviće u pitaru,
šit na makinju
i kuvat po starinsku
spizu pravu.
Moja je baba
baš prava baba
brez tableta i fejsa,
ča voli se s menon igrat,
na brce me vodit,
vavik napomoć mi bit,
od srca se smijat
i puno, puno me volit.

ANA MILAN, I. r.
OŠ “Bijaći” Kaštel Novi

………………………………………

VAKI
Cielo selo zna ki je Vaki,
veli, debeli s kratkemi dlaki.
Laje i svemi pokažuje zuobi,
kad ujde s kuorti zajno se zgubi.
Susede va salato, nuone po radiće,
nikega ne bada, anke kad ki na njega viče.
Ni uon slab, samo se igra,
Okoli dici va hip vraga.
Ziet ću ga va škuolo
zajno jutre, forši,
da sedi pod klupon,
da mi nosi buorši!


ANA ORBANIĆ, III. r.
OŠ Vladimira Gortana Žminj

………………………………………

GALEB Z NAŠEGA KVARTA
Leti galeb na okolo
zgor ledine.
Hranu išće.
Kakov kus kruha na česti.
Lačan je.
A foši ga i mali
čekaju u gnjizdu.

EMA VOJINOVIĆ, I. r.
OŠ “Monte Zaro” Pula
Produženi boravak

………………………………………

KOSIDBA
Oštre kose
u žuljevitih rukah
visoko je sunce pripeklo,
a po životu i čelu
kaliva im se pot.
Prez besid kose
svi su jedan bat.

MATEA CETINA, V. r.
OŠ Veli Vrh Pula

………………………………………

ČA
Ča se to čuje?
Ča neki tanca ča-ča-ča?
Ma ča?
Čaj biš pil?
Bukaletu išćeš?
Ča čaplja je ćapala črva?
Ma ča?
Je već vrime da gren ća.

OLGA ĐUSIĆ, VIII. r.
OŠ Milana Šorga Oprtalj

………………………………………

SPROVOD
Sprovod se sprema,
mrtvo zvono javja,
čejad je u crno.
Žene pripovidaju: – Bi je dobar čovik.
Muški šapju: – Moga je i popit.
Čemprisi pod šiločinom glavu kalaju,
i nebo reve,
tice kantat fermaju.
Teški koraci puten odaju,
sirega popa noge izdaju.
Na Vidu klak se zamuti,
U greb ga kalaju,
DI JE?
Na oni svit se zaputi.

MARTINO KNEŽEVIĆ, VII. r.
OŠ “Ante Curać-Pinjac” Žrnovo

………………………………………

DAŽD
Dažd škropi, daždi i sve više pada,
ni više tići, sve se skrilo
nebo je zaškurilo i lampiva.
Nevera se diže
po grotan se more rashita,
vuče sve za sobon puno force i bisa.
Selo je zmuklo
škure su zaprte, ninega po česti ni.
Ko kakova vitura pasa
svako toliko
ko ne, ni mačka više ni.
Lokve su pune
blago počiva
dite je zaspalo materi u krilu
dok dažd ne pasa.

VANESSA BUŽDON, VIII. r.
OŠ Tone Peruška Pula

………………………………………

Pjesnikinja Nada GALENT, inače članica žirija za odabir najbljih od pristiglih pjesničkih radova, sažela je smisao manifestacije dvjema rečenicama: Tako smo gledali i vizbrat, najbolje ča smo mogli, besedi drage – da ne zabe glas nan! – bi reka Črnja. I da in damo kuraja!

 

Kajkavski gosti iz Zlatara

Tete iz vrtića