Nesvrstani
Riječi i slova
objavljeno: 21. kolovoza 2014.

Najčešća riječ od dva slova:  JA!

                  Izbjegavaj je!   

Najzahvalnija riječ od dva slova:  MI!

                  Koristi je!

PrijateljiNajsebičnija riječ od tri slova:  EGO!

                  Uništi je!

Najbrža riječ od četiri slova:  TRAČ!

                  Zanemari je!

Najbolnija riječ od četiri slova:  TUGA!

                  Izliječi je!

Najugodnija riječ od pet slova:  SREĆA!

                 Pronađi je!

Najugodnija riječ od sedam slova:  OSMIJEH!

                 Primijeni je!

Najljepša riječ od pet slova:  LJUBAV!

                 Uči davati i primati!

Najmoćnija riječ od pet slova:  ZNANJE!       

                 Dohvati je!

Najzahtjevnija riječ od šest slova:  USPJEH! 

                 Dostigni je!

Najizazovnija riječ od šest slova:  IZAZOV! 

                 Prihvati je!    

Najmudrija riječ od osam slova:  ISKUSTVO!

                 Poštuj je!

Najprisnija riječ od osam slova:  PRIJATELJ! 

                 Cijeni je!