Školska knjiga za vas
PREDSTAVLJENA JE NOVA KNJIGA
Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika
objavljeno: 3. ožujka 2017.

Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika vrlo je relevantan, kvalitetan i prijeko potreban teorijski pregled i praktični priručnik koji će biti iznimno koristan nastavnicima Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi, kao i studentima i sveučilišnim nastavnicima u području učiteljskih i svih jezičnih studijskih smjerova.

Autori su istaknuli da im je namjera potaknuti praktične aktivnosti da se državni, predmetni i školski kurikuli usklade s razvojnom strategijom hrvatskoga društva i da se škola što prije počne nositi s izazovima brzih izmjena u tehnologijskom, ekonomskom i društvenom smislu.

Ovaj priručnik pruža pregled ključnih pojmova i praktičnih primjera kojima se nastavnici osvještavaju, obrazuju i ohrabruju da svakodnevno iskoračuju iz ustaljenih oblika poučavanja i uočavaju pomake u jezičnoj vještini i komunikacijskoj osposobljenosti svojih učenika.

Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika donosi novu paradigmu u poučavanju predmeta Hrvatski jezik utemeljenu na ishodima znanja sa svrhom da naši učenici ovladavaju jezičnim kompetencijama koje su temelj i za druga područja, osobni razvoj i funkcioniranje u društvu.

Temeljem ovoga priručnika i pravedno vrjednovanje rada nastavnika postaje izglednije, što je preduvjet da ih društvo shvati i prihvati kao javno dobro. 

Prelistajte dio priručnika Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika