Nesvrstani
Čudo od afričkog kanjona
objavljeno: 17. veljače 2015.

Kako je gotovo cijela Afrika bila dio prakontinenta Gondvana (Gondwana), ovdje su stijene vrlo stare, gotovo četiri milijarde godina i po tome su među najstarijima na Zemljinoj kugli.

Nacionalni park River Canyon Fish stvorila je prije otprilike 50 milijuna godina rijeka Fish duga 650 kilometara.

Fluvijalnom (riječnom) erozijom te procesima ispiranja i osipanja formirana je duboka i relativno uska riječna dolina kanjonskog tipa. Kanjon je dugačak 160 kilometara, širok do 27 km, a dubok ponegdje i 550 metara.  

Kako je zrak u tom području (i općenito u Namibiji) prilično suh – naš vodič i vozač autobusa Werner upozorio nas je da rubove nosnica namažemo nekom kremom. Iako je turizam u Namibiji tek u razvoju, navikli su davati savjete pa da se Europljani prilagode ovdašnjoj toploj i suhoj klimi.

Kako je Namibija bila njemačka kolonija, najčešći gosti su im Nijemci. Kanjon se obilazi pješice, a najkraća ruta vodi gornjim dijelom kanjona. Krajolik je kamenit s vrlo malo bilja, tek ponegdje neki trnoviti grm ili usamljeno stablo s vrlo malo lišća na vrhu. 

Pustinjska i polupustinjska klima te činjenica da se nalazimo blizu granice žarkoga i umjerenog pojasa čini klimu prilično toplom, osobito danju. Zbog male količine padalina korito rijeke Fish veći je dio godine suho, a za pomanjkanje vode zaslužna je i brana Hardap Dam izgrađena 1962., koja je pregradila rijeku i čini jezero od 26 četvornih kilometara koje taj dio Namibije opskrbljuje strujom, ali i vodom.