Školska knjiga za vas
U IZDANJU ŠKOLSKE KNJIGE PRVI SVEUČILIŠNI UDŽBENIK U NAS O KRIZNOM KOMUNICIRANJU
„Menadžment kriznog komuniciranja“
objavljeno: 20. listopada 2017.

„Menadžment kriznog komuniciranja“ svojevrsni je katalog reaktivnih kriznih strategija komuniciranja koje organizacije mogu iskoristiti za vrijeme trajanja kriznih situacija.

Drugu knjigu iz pera doc. dr. sc. Damira Juge sudionici na promociji – Mario Petrovic, predsjednik Upravnog vijeća i većinski vlasnik Bernaysa, dr. Ante Žužul, vlasnik Školske knjige, sveučilišni profesori prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič, prof. dr. sc. Zoran Tomić, prof. dr. sc. Božo Skoko, te glavni urednik Jutarnjeg lista Goran Ogurlić, okarakterizirali su istinskim vodičem za teoretičare i praktičare odnosa s javnošću, političare, menadžere i studente, koji će se u upravljanju kriznim situacijama voditi najboljim primjerima iz prakse. Inače, nova knjiga dekana Bernaysa doc. dr. sc. Damira Juge donosi detaljan opis čak 22 konkretne strategije koje praktičari uime svojih organizacija mogu implementirati s ciljem efikasne borbe s kriznim situacijama.