NIVES MAZUR KUMRIĆ: EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA MANJINA

Minuciozna analiza europske pravne legislative

ponedjeljak, 11. prosinca 2017.

Prvi su put u Hrvatskoj u jednoj publikaciji obuhvaćeni svi najvažniji propisi, teorije, praksa i iskustva europskih država u području zaštite nacionalnih manjina

Iako pisano sa stajališta pravnice, djelo je zbog multidisciplinarnog pristupa i jasnoće namijenjeno širokom krugu čitatelja

Knjiga Europski sustav zaštite prava manjina [uz poseban osvrt na Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi] doprinos je aktualnom diskursu o multikulturalnosti i etničkoj raznolikosti te poticanju tolerancije, nediskriminacije i jednakosti etnički heterogenog europskog društva. Stiže u pravo vrijeme jer je 2015. obilježeno 40 godina od prihvaćanja Helsinškog završnog akta te 20 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima - triju dokumenata koji su postavili temelje suvremene zaštite manjina i u Europi i u međunarodnoj zajednici.

Ovo je prva publikacija na hrvatskom jeziku koja minuciozno analizira europsku pravnu regulativu na području zaštite manjina, i kronološki i tematski, ističe pozitivne i negativne dosege dosadašnjih kodifikacija te predlaže neka de lege ferenda rješenja. Budući da u Republici Hrvatskoj ne postoji znanstveni rad kojim su obuhvaćeni svi dosezi ovih aktivnosti, koji kritički valorizira položaj nekoliko stotina manjinskih skupina u današnjim europskim država te koji istodobno donosi detaljan pregled esencijalnih odlika pravnog okvira recentne zaštite manjina, knjigom je popunjena praznina u toj za suvremene međunarodne odnose krucijalnoj, a u Republici Hrvatskoj nedovoljno obrađenoj domeni zaštite ljudskih prava.

Iako pisano sa stajališta pravnice, djelo je zbog multidisciplinarnog pristupa i jasnoće namijenjeno širokom krugu čitatelja različitih vokacija [pravnicima, politolozima, povjesničarima, sociolozima, etnolozima, geografima, teolozima, filozofima...] u čijem su fokusu interesa pitanja etniciteta, nacionalnog identiteta, multikulturalnosti te zaštite manjina i ljudskih prava općenito. Prikladno je za izučavanje u sklopu kolegija na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, a zbog aktualnosti tematike s europskim predznakom, krug potencijalnih primarnih korisnika proširen je i na tzv. države u regiji, posebice Republiku Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Komparativne prednosti publikacije su sveobuhvatnost i recentnost. Problematika očuvanja europske multikulturalnosti, a posebice autohtonih zajednica europskih društava, dobila je na važnosti tijekom posljednjih desetak godina, stoga postoji iznimna potreba za sumiranjem i ažuriranjem postojeće pravne građe i korelirajućih teorijskih postulata. Dosad objavljene slične publikacije tematski su znatno uže i pisane su mahom sa stajališta sociologa, povjesničara, etnologa i politologa pa izostaje adekvatan pravni osvrt koji čini osnovu svakog ozbiljnijeg pristupa predmetnoj materiji. Knjiga ujedno donosi prvi cjelovit prikaz pojmovnog određenja manjina i korelirajuće terminologije.

Također obuhvaća sve najvažnije propise, teorije, praksu i iskustva europskih država u području zaštite nacionalnih manjina, s posebnim naglaskom na dvije u toj domeni iznimno važne organizacije: Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi. Primjeri iz međunarodne sudske prakse i zakonodavne prakse europskih država materiju čine vrlo životnom i primjenjivom. Aktualnost tematike smješta ovu knjigu na sam vrh važnih naslova na području međunarodnoga i nacionalnog prava te je stoga vrijedan doprinos suvremenim svjetskim raspravama o temeljima, reperkusijama i održivosti europske etničke heterogenosti.

Nives MAZUR KUMRIĆ

EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA MANJINA

Izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA

Knjiga je prva publikacija na hrvatskom jeziku koja kronološki i tematski usustavljuje postojeću europsku pravnu regulativu na području zaštite manjina. 

Namijenjena je pravnoj struci, ali i širokom krugu čitatelja, u čijem su središtu interesa pitanja etniciteta, nacionalnog identiteta, multikulturalnosti te zaštite manjina i ljudskih prava općenito.
Knjiga omogućuje razumijevanje i poimanje ideja i procesa koji su pratili petostoljetnu zaštitu prava manjina na europskom kontinentu čije će posljedice nesumnjivo utjecati i na budući kulturni, socijalni i politički razvoj europskih država. Osim toga, njome se nastoji upozoriti na nužnost pojačavanja aktivnosti u zaštiti prava manjina i nalaženju optimalnih rješenja jer, kao što je u preambuli Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina istaknuto: 
»Burna povijest Europe pokazala je kako je zaštita nacionalnih manjina bitna za stabilnost, demokratsku sigurnost i mir na ovom kontinentu.«

Vezani članci
Školski portal: Lijep i dobar kao što su i djeca

Lijep i dobar kao što su i djeca

Smib je nastao jedne zime u Masarykovoj ulici u Zagrebu.…

Školski portal: ADVENTSKI KALENDAR ZA RAZREDNU NASTAVU

ADVENTSKI KALENDAR ZA RAZREDNU NASTAVU

Drage učiteljice i dragi učitelji, i ove smo godine za…

Školski portal: Školska knjiga prednjači u novitetima

Školska knjiga prednjači u novitetima

…pub-kvizove, sajam obrazovanja kao i zabavu uz popularne glazbenike –…

5+ klub
Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Strašno je, neargumentirano, etiketirati pripadnike struke

Strašno je, neargumentirano, etiketirati pripadnike struke

Interpretirajući brojku od 125 prvašića koji…

Školski portal: Utrka do 20

Utrka do 20

Potrebno vam je samo nekoliko stvari…

Školski portal: Lijep i dobar kao što su i djeca

Lijep i dobar kao što su i djeca

Smib je nastao jedne zime u…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Nadahnjujući citati o učiteljima

Nadahnjujući citati o učiteljima

Dan učitelja, koji slavimo 5. listopada,…