Jučer-danas-sutra
MATURANTI IZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Prvi će u Hrvatskoj državnu maturu iz izbornih predmeta pisati u Ispitnom centru
objavljeno: 16. travnja 2018.

Riječ je o pilot-projektu na razini Republike Hrvatske, a čija je svrha racionalizirati i rasteretiti škole te ispitne koordinatore pri organizaciji polaganja državne mature.

U Županijskoj palači u Varaždinu održan je radni sastanak ravnateljice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Maje Jukić i njezinih suradnika sa zamjenikom župana Tomislavom Paljakom, pročelnikom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport dr. sc. Miroslavom Huđekom, predsjednikom Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimirom Mihalincem te ispitnim koordinatorima i ravnateljima srednjih škola.

Ukupno 879 maturanata iz osam varaždinskih srednjih škola prijavilo se za polaganje ispita iz jednog od 15 izbornih predmeta na ljetnom roku. Nakon što se matura iz izbornih predmeta osam godina održavala u matičnim školama, bez obzira na to je li pojedini predmet pisalo, primjerice, pet ili 50 učenika, u Varaždinskoj županiji pokrenuta je inicijativa za provedbu ispita državne mature na jednom ispitnome mjestu, u jednom ispitnom centru. Pokrenuo ju je Zvonimir Lončar, ispitni koordinator iz Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin, zajedno s drugim kolegama koordinatorima.

Na temelju toga Nacionalni centar pokrenuo je pilot-projekt ispitnog centra koji će biti u Prvoj gimnaziji Varaždin.

Ovaj pilot-projekt u ljetnom će roku državne mature donijeti unapređenje procesa te će u ovoj županiji donijeti financijske i vremenske uštede. To ne bismo mogli napraviti bez škola, koje su same izrazile inicijativu, kao ni bez podrške osnivača Varaždinske županije, a uz to nam je veliku podršku dao i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama. Iza cijelog projekta stoji i podrška te suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Nadam se da će to donijeti dobrobiti u samoj provedbi, pri čemu treba istaknuti da sama organizacija nije bila nimalo jednostavna i iza nas je mnogo aktivnosti i priprema. U ostale ćemo županije krenuti isključivo na dobrovoljnoj bazi te ćemo projekt provoditi tamo gdje postoji podrška lokalne zajednice – rekla je Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

U pilot-projekt uključeno je osam srednjih škola iz Varaždina: Prva gimnazija Varaždin, Druga gimnazija Varaždin, Medicinska škola Varaždin, Gospodarska škola Varaždin, Srednja strukovna škola Varaždin, Elektrostrojarska škola Varaždin, Strojarska i prometna škola Varaždin te Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin.

Na sastanku je potpisan i Sporazum o suradnji između NCVVO-a, Varaždinske županije te srednjih škola uključenih u pilot-projekt.

U dogovoru s Nacionalnim centrom, Varaždinskom županijom i ravnateljima škola za lokaciju ispitnog centra ove je godine odabrana Prva gimnazija Varaždin, koja ima sve potrebne materijalne i tehničke uvjete za provedbu projekta, čime će svim učenicima biti osigurani uvjeti pisanja ispita propisani pravilnicima i specifičnim naputcima Nacionalnog centra.

Počašćeni smo i ponosni što je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ovaj pilot-projekt odlučio provesti upravo u školama u Varaždinskoj županiji, i to na inicijativu našega ispitnoga koordinatora Zvonimira Lončara i njegovih kolega. Ovo je iskorak u Varaždinskoj županiji u području obrazovanja, što vjerojatno više nikoga ne čudi, jer je u našoj županiji prioritet upravo obrazovanje za koje izdvajamo najviše u Hrvatskoj, čak 65 posto svojega izvornog proračuna – rekao je zamjenik župana Tomislav Paljak.

Polaganje ispita državne mature na jednome mjestu podržava i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.

Za mene je ovo radostan i svečani dan. Projekt državne mature smatram najvažnijim i najznačajnijim projektom Ministarstva znanosti i obrazovanja od osamostaljenja Hrvatske. Ovo što se danas događa u Varaždinskoj županiji golem je iskorak prema boljoj, organiziranijoj i jednostavnijoj provedbi državne mature. To ne bi bilo moguće bez podrške nastavnika, iznimno važnog rada izbornih koordinatora, bez podrške Varaždinske županije i angažmana Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji je odgovoran za provedbu državne mature – naveo je predsjednik Nezavisnog sindikata Branimir Mihalinec.

Na državnoj su maturi obvezni predmeti hrvatski jezik, matematika i strani jezik, a u jednom roku učenici mogu birati maksimalno šest izbornih predmeta, no u prosjeku biraju od jedan do tri predmeta. Fizika je među maturantima osam varaždinskih škola u ovom ljetnom roku najpopularniji izborni predmet. Za taj se predmet prijavilo 214 od 879 maturanata, a slijede biologija, psihologija i kemija.

Najmanji je interes za etiku, glazbeni i logiku, za koji su se prijavila po dva učenika, te vjeronauk, za koji se prijavio jedan učenik.

Iznimno mi je drago da smo nakon godina izvrsne suradnje s Nacionalnim centrom i varaždinskim srednjoškolskim ustanovama uspjeli realizirati ovaj pilot-projekt, čija je suština racionalizacija. Najvažnije je da smo rasteretili matične škole, a posebno želim naglasiti da učenike u Ispitnom centru u Prvoj gimnaziji Varaždin čekaju potpuno identični uvjeti kao i u matičnim školama – rekao je Zvonimir Lončar, ispitni koordinator iz Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin, koji je s kolegama inicijator ovog pilot-projekta. [ IZ DRUGIH IZVORA | varazdinska-zupanija.hr ]