KOJI JE RAZRED IGRA NAMIJENJENA: 3. razred

ZA KOJI NASTAVNI PREDMET: Matematika

ZA KOJU JE CJELINU I TEMU IGRA POGODNA: Pisano množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim

KOJI JE MATERIJAL I PRIBOR POTREBNO PRIPREMITI: micro:bit na koji je preuzet odgovarajući program, olovka, matematička bilježnica

POVEZNICA ZA PREUZIMANJE PROGRAMA: https://drive.google.com/open?id=1fd1Z_fPzz-XwLTEUVGWZsx_6uRTzEP6m

KAKO PROGRAM FUNKCIONIRA: Protresanjem micro:bita generiraju se dva broja – prvi je dvoznamenkasti, a drugi jednoznamenkasti. Za prikaz prvog faktora (dvoznamenkastog broja) potrebno je pritisnuti tipku A na micro:bitu, a za prikaz drugog faktora na zaslonu (jednoznamenkastog broja) treba pritisnuti tipku B. Učenici zatim računaju umnožak u bilježnicu / na papir. VAŽNO – micro:bit se NE SMIJE ponovo protresati jer će generirati nove brojeve i provjera računa neće biti moguća za faktore koji su prethodno izabrani! Ako učenik nije siguran koji se broj pojavio na zaslonu, uvijek može pritisnuti tipke A i B i prikazat će mu se generirani brojevi. Za prikaz umnoška tih brojeva istodobno pritisnemo tipke A i B . Učenik uspoređuje svoj rezultat s onim na zaslonu micro:bita i stavlja kvačicu pokraj svojega izračuna ako je točan, a ako nije, računa ponovo.

KAKO IGRU PRIMIJENITI U PRAKSI: Micro:bit s ovim programom možemo rabiti u svim etapama sata – pri obradi ili ponavljanju. Primjenom micro:bita kao digitalnog pomagala u nastavi matematike maksimalno individualiziramo nastavu dopuštajući učenicima da rješavaju zadatke brzinom koja im odgovara, uz povratnu informaciju o točnosti rješenja.

Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Znanost je zabavna

Znanost je zabavna

Organizatori projekta žele radionicama, predavanjima, izložbama…

Školski portal: Kuda koji, mili moji

Kuda koji, mili moji

Zboraši idu u 2. d, prirodnjaci…

Školski portal: Učenje je muka. Znanje je moć.

Učenje je muka. Znanje je moć.

Znati govoriti strani jezik tečno euforija…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Zašto su učitelji tako umorni

Zašto su učitelji tako umorni

Ako ste poput većine učitelja koje…