Sadržaj
Ovisnići – gutači vremena

Ovisnost o internetu može se definirati kao pretjerano korištenje internetom koje narušava fizičko i/ili psihičko zdravlje osobe te uzrokuje poteškoće u njezinu socijalnom funkcioniranju.

Najbolji su bili Mecha pingvini iz Buzeta

Prošli vikend na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održano je državno robotičko natjecanje FIRST LEGO League u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza i Fakulteta

Kako učenike motivirati na svladavanje gramatike i pravopisa

„Dogodilo se da nisam stigao pregledati sve slikovnice onoliko pozorno koliko sam to želio, a jedan je moj učenik pojedine rečenice počinjao malim slovom.

Ljubav u očima djeteta

Povodom Valentinova djelatnici zagrebačkog Dječjeg vrtića Milana Sachsa organiziraju s djecom različite aktivnosti na temu ljubavi.