Nastava na daljinu
POTICANJE UČENIČKE AKTIVNOSTI NA DALJINU
Tehnologija i uključenost u nastavi na daljinu
objavljeno: 13. travnja 2020.

Kako ih zainteresirati, potaknuti na aktivnost i suradnju? Primjenjujući metode poznate i u klasičnoj nastavi te dopunjene lako dostupnim, u pravilu besplatnim programskim alatima, autorica nudi načine kako da nastava na daljinu uistinu postane dvosmjernom i poticajnom za sve sudionike. Kako pridobiti učenike da sudjeluju u zajedničkim zadatcima i projektima, sažima u osam ponuđenih prijedloga.

Kao i svime ostalim, i tehnologijom se možemo služiti u dobru i u zlu, za dobro i zlo. Evo nekoliko potvrđenih i jednostavnih načina da djecu uključite u nastavu, olakšate im ulazak u teško shvatljive koncepte i podržite njihovo nezaustavljivo učenje uz pomoć tehnologije. Pritom se cijelo vrijeme spominju i korisni digitalni alati koji će vam pomoći u svemu tome.

1.) UKLJUČITE IH U STVARANJE

Uključivanje djece u stvaranje malih vodiča i anketnih upitnika vezanih uz razne koncepte može biti odličan način njihova uključivanja i postizanja zaokupljenosti. Pokretanje razrednog bloga ili razredne mrežne stranice na koju djeca mogu stavljati svoje ideje, prezentacije, rezultate anketiranja i slike projekata također mogu uvelike pojačati zanimanje i uključenost. Lagan, zabavan način da prorade kreativni mozgovi vaših učenika moguće je u tome da iskušate  ovdje dostupne, besplatne jedna-na-dan aktivnosti  koje upravo sada nudi MindAntix.

 Kad jednom počnu razmišljati kao izumitelji, učenici će imati sjajne stvaralačke ideje i za mrežnu stranicu vašeg razrednoga odjela.

2.) „DOBIJTE“ IH DA PREDSTAVE APSTRAKTNE KONCEPTE

Apstraktne koncepte, kojima se koriste u znanstvenim predmetima, lakše je razumjeti primjenjujući aplikacije kao što je iMovie. U ovom primjeru, učenike se ohrabruje da snimaju svaku fazu laboratorijskog zadataka i zatim objasne što su napravili. Učenici zatim mogu sami urediti videoisječke i predstaviti ih razredu ili široj publici da bi demonstrirali svoje razumijevanje koncepta. Kako bi napravili korak dalje, učitelji čak mogu ohrabriti učenike da svoje radove sami objave koristeći se servisima poput Lulu ili iUniverse. iMovie za windowse također je dostupan.

3.) PRIMIJENITE PRIČANJE PRIČA U RAZREDNIM PROJEKTIMA

Pričanje priča upravo se vraća kao snažan obrazovni alat. Mnogi se učitelji koriste snagom priče da bi se povezali s djetetom. Priče su također odličan način promicanja suradničke kulture među učenicima – suradnje koja se može postići i onda kada učenici nisu u istoj prostoriji (pogledajte br. 4 kao ideju). Potaknuti učenike da rade u skupinama i stvaraju priče koristeći se digitalnim medijima, uključujući slike, fotografije i glazbu, odličan je način za poticanje suosjećanja, učenja i suradnje unutar razrednoga odjela.

4.) SNIMAJTE NEŠTO STVARNO         

Neka učenici intervjuiraju stvarnu osobu koja obavlja neki osebujan posao. S obzirom na to da rade od kuće, mogu intervjuirati roditelja ili člana obitelji, ili vremenski odrediti  internetsku vezu kada će intevjuirati susjeda. Primjerice, što podrazumijeva posao muzejskoga kustosa? Ili što cijeli dan radi projektni menadžer u tehnološkoj tvrtki? Mogu intervjuirati stvarne ljude, objaviti kao podcast i uključiti cijeli razred u razgovor o izboru budućega posla.

Soundtrap for Education,  dio Spotifyja, popularan je mrežno dostupan software za stvaranje podcasta i glazbe koji u ovome trenutku nudi besplatno probno razdoblje za škole, što će biti dovoljno za potrebe vaše škole ili učionice do kraja školske godine.

5.) PROMIČITE RJEŠAVANJE PROBLEMA I KRITIČKO RAZMIŠLJANJE

Tehnologija pruža profesorima i učiteljima mogućnost uključivanja učenika u interaktivno učenje, tako da mogu protegnuti svoje kritičkomisleće i problemskorješavajuće mišiće te  da svaki učenik može povećati svoja postignuća bez obzira na dotadašnju razinu znanja i umijeća. I, što je još bolje, to može funkcionirati za sve predmete u međusobno isprepletenom kurikulnom rasporedu. To je bitan način da učenje učinite uključivijim, osobito učenje na daljinu gdje reprodukcijske i repetitivne aktivnosti mogu izgledati najmanje zahtjevne, ali također mogu ostaviti učenike potpuno nezainteresiranima.

Izvor koji podržava tehnike rješavanja problema u učenju matematike je Beast Academy Online,  a osnovao ga je Art of Problem Solving. Radi se o razumljivu programu za djecu od 8 do 13 godina, koji donosi zadatke riječima, slagalice i igre, a svi oni potiču umijeća razmišljanja i rješavanja problema koja su nužna za taj predmet. Beast Academy u ovome trenutku nudi besplatnu jednomjesečnu pretplatu ili popust na godišnju pretplatu.

6.) UPOTRIJEBITE MREŽNE UPITNIKE [WEBQUESTE]

Mrežni upitnik je vodič koji učenicima pomaže u učinkovitom pretraživanju specifičnih informacija na internetu. Primjerice, od učenika se može tražiti da preuzme ulogu čuvara u nekom nacionalnom parku, a on mora potražiti informacije o životinjskim vrstama – domaćim i stranima, savjete o brizi za životinje, saznati prehrambene navike životinja, prirodna staništa, korake za očuvanje staništa i drugo. To je odličan način da učitelji integriraju moć interneta u vlastiti kurikul.

7.) POVEŽITE IZVANŠKOLSKA ISKUSTVA S ISKUSTVOM TIPIČNIM ZA UČIONICU

Pretočite vrijeme učenja na daljinu u obrazovnu prednost svojih učenika čineći ga bitnim  te poticanjem učenika da razmisle o svojim iskustvima kroz leću stvarnoga svijeta. Na koji način je učenje u sadašnjem okruženju drukčije od tipičnog školskog okruženja? (Učenicima neće biti nimalo teško objasniti po čemu je drukčije.) A na koji način je isto? Što se učenicima sviđa u sadašnjem obliku sudjelovanja, a što im nedostaje iz vremena škole? Ako razgovarate na Zoomu, to je pravo vrijeme za raspravu. A mogu i pisati blog o svom iskustvu, ili ga podijeliti u podcastu.

8.) INHERENTNO IH UPUTITE DA NEKOM POMOGNU

Neka učenici napišu KAKO-da sastavak na temu kako tehnologijom mogu pomoći tehnološki nevještoj osobi, kakva je primjerice njihova baka. Na primjer – kako uključiti postavke na iPadu, ili kako se povezati s prijateljem u videorazgovoru (chatu). Takve  vježbe usmjeravaju djecu da razmišljaju iz perspektive korisnika te da usavrše vlastito razumijevanje tehnologije. Pritom, dok provode vrijeme izvršavajući takve zadatke i učeći kod kuće, mogu ih odmah primijeniti među bližnjima kojima je to potrebno.

NAPOMENA ■ autorica: Devishobha Chandramouli, popularizatorica obrazovnih tema i tehnoloških postignuća u nastavi, osniva i uređuje Kidskinth, mrežnu edukativnu platformu koja se bavi pitanjima obrazovanja i pruža pomoć učiteljima i roditeljima u pitanjima odrastanja i školovanja njihove djece i učenika ■ SAD: Teacher Cast – portal međuučiteljske podrške ■ izvornik: teachercast.net