Iz školskog svijeta
■ KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA ŠIBENIK ■
Italija u riječi i slici
objavljeno: 24. svibnja 2023.

U sadržaju naših školskih kurikuluma mnogo je projekata koji su tijekom prethodnih školskih godina uključivali uporabu digitalne tehnologije i web alata u nastavi. Isto tako, realizirani su brojni projekti koji su uključivali korelaciju više predmeta. Protekle je školske godine u Katoličkoj osnovnoj školi Šibenik ostvaren projekt „Italija u riječi i slici“ koji su realizirale Kolinda GABRILO, prof. engleskoga i talijanskoga jezika, i Ana PERAK, prof. geografije.

Cilj je projekta bio upoznati se s Italijom uporabom različitih web alata te spoznati kako isti web alati razvijaju učeničke kompetencije u dvama potpuno različitim područjima -Geografiji i Talijanskom jeziku. Korelacijom ovih dvaju predmeta željeli smo potaknuti učenika na sveobuhvatno usvajanje gradiva.

TIJEK AKTIVNOSTI: U projektu su sudjelovali učenici sedmih razreda. Na satima Geografije i Talijanskog jezika razgovarali su o odabranim temama. Uslijedilo je istraživanje tema te izrada prezentacija, filmova, kvizova, umnih mapa i plakata. Na satima Talijanskoga jezika učenici su izrađivali filmove na temu poznatijih sadržaja povezanih s Italijom dok su na satu Geografije učili o manje poznatim sadržajima kako bi što više saznali o zemlji čiji jezik uče u školi. Radovi su javno predstavljeni tijekom tematskoga dana u školi.

OPIS KORIŠTENIH ALATA/METODA

Iako se riječ korelacija često provlači nastavom i metodičkim uputama za učitelje, čini se da nije često korištena u nastavnom procesu.

Korelacija omogućava povezanost odgojno-obrazovnoga procesa u harmoničnu cjelinu.

„Leonardo da Vinci izučavao je matematiku, anatomiju, biologiju, fiziku, mehaniku i mnoge druge nauke kako bi spoznaju pretvorio u znanje i umjetnost. Možda i mi moramo tako gledati na korelaciju.“

(Preuzeto: „Međupredmetno povezivanje“,mr. sc. Sonja Tošić Grlač, školska knjižničarka, Opatija, 11. – 13. srpnja 2007.)

U ostvarivanju korelacije dvaju predmetnih područja koristili smo se sljedećim alatima:

Kahoot, alat za izradu kvizova, zabavan i učenici ga jako vole, zgodan za završno ponavljanje gradiva.

ITALIJA

Learning apps, mrežno sjedište gdje korisnici mogu pronaći različite besplatne alate ili pomoću predložaka izraditi vlastite za primjenu u nastavi. Alati su napravljeni i osmišljeni kao maleni interaktivni moduli koji se mogu uključiti u nastavne materijale, ali i primijeniti za samostalno učenje.

ITALIJA – KRIŽALJKA

ITALIJA – KARTA

ITALIA – IL CRUCIVERBA

LE CITTÀ

Canva, online grafički editor, brz i jednostavan. Služi za izradu prezentacija i postera. U njemu su učenici naučili napraviti razglednice, na satu su Talijanskoga jezika svladali su jezični dio pisanja razglednica dok su na satu Geografije odredili u kojoj se regiji nalazi pojedini grad s razglednice te upoznali geografske karakteristike te regije.

TEME:

UNESCO u Italiji, Nacionalni parkovi Italije, Regije, Hrana, Sport

Smore, alat za dizajniranje i dijeljenje flyera, newslettera…Koristeći se alatom Smore, moguće je uključiti tekst, glazbu, video i slike.

SANREMO

IL FESTIVAL DI SANREMO

Coggle, digitalni alat namijenjen izradi umnih mapa. Temeljen je na HTML5 tehnologiji i dostupan na svakom uređaju s preglednikom koji podržava tu tehnologiju. Jednostavnost i minimalizam prednosti su Coggle alata, a njegova svrha brza, jednostavna i pregledna izrada umnih mapa. 

Movie maker, program za izradu filmova dodavanjem fotografija, teksta, efekata, videozapisa, prijelaza… Dodatak glazbe odredit će atmosferu filma, a dovršeni film moguće je spremiti na računalo za reprodukciju/dijeljenje ili ga objaviti na YouTube kanalu.

Teme: Talijanska kuhinja, Talijanski nogomet, Talijanska mafija,

Jezera Italije,Vulkani Italije, Amalfijska obala, Automobilska industrija

VENEZIA

Google Earth, alat kojim je moguće prezentirati svoja putovanja (zamišljena i ona ostvarena) koristeći se Google Earthom. Potrebno je odabrati lokaciju, opisati ju, dodati fotografije i videozapise i pratiti putovanje na karti. Alat je zamišljen i kao način čuvanja uspomena na putovanja.

Aplikacija Google Earth može biti ne samo koristan već i zanimljiv alat. Omogućuje dvodimenzionalni i trodimenzionalni pregled udaljenih i nepoznatih odredišta, kao i ponudu njihova sadržaja.

VENEZIA

VERONA

Padlet, online alat namijenjen suradnji. Alat se koristi kao „prazan papir”, tj. online zid na kojem je moguće dodavati svoje ideje, recenzije, obavijesti, informacije, učitavati slike i dokumente, a možete i drugim sudionicima omogućiti sve navedeno. Odlikuje ga jednostavnost uporabe, dostupnost na različitim uređajima, prilagođenost potrebama korisnika i raznovrsna namjena.

PARCHI NAZIONALI D’ITALIA

Lino, alat sličan online oglasnoj ploči na koju se mogu dodavati elementi zvani „stickies”, koji mogu sadržavati tekst (izgledaju poput Post-it papirića), slike, video ili dokument.

DOLOMITI

Međupredmetna korelacija traži poseban angažman učitelja i učenika. Ona omogućava kvalitetnu i suvremenu nastavu. Povezujući gradivo više predmeta uz razumijevanje i primjenu, mnogo se lakše uči i pamti. Povezivanje predmeta pretpostavlja motiviranost i spremnost profesora (i učenika) na suradnju, a time se, osim znanja, usvajaju još brojne kompetencije važne za život svakoga pojedinca. Projektom „Italija u riječi i slici“ otvoren je prostor za slične projekte u budućim nastavnim godinama.

■ Napisale: Kolinda GABRILO, učiteljica talijanskog i engleskog jezika, učitelj mentor, i Ana PERAK, učiteljica geografije, izvrstan savjetnik | Katolička osnovna škola Šibenik ■