Iz školskog svijeta
LIKOVNI NATJEČAJ [1. – 4. RAZRED OŠ]
„Život uz rijeku Savu“ 2016.
objavljeno: 22. siječnja 2016.

Ujedno dobiti ćemo odgovor žive li nam učenici doista uz rijeku Savu.

U skladu je s Nastavnim planom i programom za osnovne škole.

Naš likovni natječaj dodatan je poticaj za ostvarivanje ciljeva i zadaća u okviru predmeta Likovne kulture.

Osnovna škola Trnjanska smještena je neposredno uz rijeku Savu, prirodni resurs i jedan od simbola Zagreba.

Kada se pogleda kroz povijest, rijeka je oduvijek značila život za čovjeka, uz nju su se okupljali i gradili svoje domove ljudi od početaka svojega postojanja. Danas mnogim svjetskim gradovima jedan od glavnih pečata daje upravo njihova rijeka. Ona je njihov simbol, njihova živa kucavica. Tako Pariz ima svoju Seinu, London Temzu, Beč Dunav, a Zagreb svoju rijeku Savu…

CILJEVI I ZADAĆE

 • razvijanje vizualne percepcije učenika u odnosu na njihovu okolinu, konkretno rijeku Savu i onoga što donosi život u njezinoj blizini.
 • razumijevanje teme i primjena zadane likovne tehnike
 • razvijanje vizualnoga, kritičkoga i stvaralačkog mišljenja kroz samostalni praktični i stvaralački rad
 • razvijanje divergentnog mišljenja
 • razvijanje pozitivnog odnosa prema estetskim vrijednostima likovnoga rada i životnog okruženja
 • poticanje zainteresiranosti i skrbi za rijeku Savu, našu kulturnu i prirodnu baštinu
 • razvijanje ekološke svijesti
 • poticanje pozitivnog natjecateljskog duha
 • razvijati sposobnosti praktičnoga oblikovanja, donošenja estetskih prosudba, vizualne percepcije i spoznajnih vrijednosti te na taj način proširiti kompetencije vizualnog mišljenja

OBJAVA NATJEČAJA I TRAJANJE

Puni tekst Natječaja sa svim uvjetima, rokovima i drugim potrebnim informacijama bit će objavljen na mrežnim stranicama Osnovne škole Trnjanska te putem Gradskog ureda za obrazovanje,kulturu i šport za Grad Zagreb i škola brodsko-posavske županije.

 • Natječaj traje od 11. siječnja do 17.ožujka 2016.

 UVJETI PRIJAVE KOJI ĆE BITI NAVEDENI U NATJEČAJU

U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici Osnovnih škola od 1. do 4. razreda iz Zagreba i ostalih područja kojima teče rijeka Sava – svi oni koji osjećaju da mogu dati svoj kreativni doprinos toj temi i koji su poslali rad koji odgovara zadanoj temi i likovno tehničkom sredstvu za rad.

Učeničke radove prijavljivat će njihovi mentori – učitelji Likovne kulture ili razredne nastave.

Mentori će moći poslati iz svoje škole najviše 10 učeničkih likovnih radova, s time da će svaki učenik moći sudjelovati samo s jednim radom.

Na Natječaj će biti moguće prijaviti samo individualne učeničke radove, skupni radovi neće biti uzeti u obzir.

Svaki rad učenika treba biti ovjeren pečatom škole.

Svi podaci o učenicima trebaju biti ispisani u elektoničkom ispisu (* ime i prezime učenika, razred, škola, mjesto * ime i prezime mentora, e-adresa i nadnevak).

Radovi trebaju biti propisno zaštićeni, isključuju se svi oblici savijanja.

Radovi će se slati preporučenom poštom do 17. ožujka 2016.

Natječaj je otvoren od 11. siječnja do 17.ožujka.

RADOVE SLATI NA SLJEDEĆU ADRESU:

OŠ Trnjanska

Natječaj „Život uz rijeku Savu“

Trnjanska cesta 99

10 000 Zagreb

PROPISANI NAČIN OBRADE TEME

Likovni rad mora biti originalno i samostalno učeničko djelo napravljeno pod vodstvom mentora učitelja Likovne kulture ili razredne nastave, u formatu likovne mape za niže razrede i u tehnici pastela i grataža.

STRUČNO POVJERENSTVO

Prispjele radove prosuđivati će i vrednovati stručno povjerenstvo.

Članovi stručnog povjerenstva su:

 • prof. art. Marijan Jakubin, metodičar likovne kulture
 • Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ. viša savjetnica
 • Jerica Gracin, prof. likovne kulture
 • doc. art Luka Petrač
 • Ivančica Tajsl Dragičević, dipl. učiteljica, učiteljica savjetnica

Stručno povjerenstvo odabire tri najuspješnija rada.

U ocjenjivanju pristiglih radova Stručno povjerenstvo vodi računa o sljedećem:

 • usklađenost sa zadanom temom
 • kreativnost, originalnost, izražajnost, tehničku izvedba rada
 • samostalnost u izradi rada

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranici Osnovne škole Trnjanska, a mentori učenika nagrađenih radova bit će i telefonski obaviješteni o uspjehu svojih učenika.

Radove pristigle na natječaj ne vraćamo.

 

NAGRADE

Podjela priznanja održat će se u Osnovnoj školi Trnjanska u zadnjem tjednu nastave školske godine 2015./2016. Tim povodom održat će se i izložba najuspjelijih (po procjeni Stručnog povjerenstva) radova pristiglih na Natječaj. Mentori i autori izloženih radova bit će pozvani na izložbu i svečanu podjelu priznanja.

Tri najuspješnija rada bit će nagrađena nagradama naših sponzora.

OŠ Trnjanska

Ravnateljica prof. Nada Šimić

Voditeljica natječaja Ivančica Tajsl Dragičević

www.os-trnjanska-zg.skole.hr