Iz stranih medija
♦ DJECA I MLADI S POTEŠKOĆAMA U OSTVARIVANJU PRIVRŽENOSTI ♦
U učionici treba pružiti potporu djeci i mladima s dodatnim potrebama
objavljeno: 10. srpnja 2024.

Kako u učionici pružiti najbolju potporu djeci i mladima s poteškoćama u ostvarivanju privrženosti, nastoji u nekoliko ključnih koraka odgovoriti autorica i suradnica portala TES te bivša koordinatorica za djecu s posebnim potrebama i poteškoćama Gemma Corby.

Članak Tri koraka potpore djeci s poteškoćama u ostvarivanju privrženosti objavljen je na obrazovnome portalu TES.

Mlade osobe s poteškoćama u ostvarivanju privrženosti mogu u školi naići na mučnu borbu, na obama poljima: i obrazovnome, i društvenome. Njihov obrazovni uspjeh, jednako kao i njihova mogućnost povezivanja s drugima, može biti pod velikim utjecajem traume koju su doživjeli.

Cijeli je niz različitih ponašanja povezan s dodatnim potrebama, a odgovori na njih mijenjaju se od djeteta do djeteta.

Takva ponašanja mogu uključivati: zahtijevanje pozornosti odraslih (pozitivne i negativne), slabu usredotočenost, neprestanu potrebu za pokretom, izrazito nisku samopouzdanost, povučenost, fizičko ili verbalno nasilje, bježanje u svoje svjetove ili laganje te neorganiziranost.

U nekim slučajevima kognitivni je razvoj narušen, osobito u području radne memorije i u vještinama pretraživanja informacija. U drugim primjerima, mladi ljudi s dodatnim potrebama pretjerano su „budni“ – naizgled zapažaju svaki zvuk, miris ili pokret, što može značiti da im je otežano usredotočiti se na ono što se od njih zahtijeva te imaju smanjene mogućnosti učenja.

Dobra je vijest što se ti utjecaji mogu umanjiti afirmativnim, iscjeljujućim odnosima.

Tijekom adolescentskih godina mozak je „prilagodljiviji“ pa je u tom dijelu razvitka mlade osobe moguće smanjiti negativne utjecaje iz razdoblja rane traume.

Potpora koju pruža škola u tome je ključna, a evo i tri koraka koji se primjenjuju u školama koje smo upoznali kao učinkovite u tome dijelu obrazovanja i odrastanja mladih ljudi.

STVORITE UREDBE

Može biti velikim izazovom poučavati nekoga tko stalno traži pozornost i ometa nastavu. Međutim, ključno je da osoblje ima pod nadzorom vlastite emocije zauzimajući smirujući i primjeren pristup.

Upotrijebite neverbalne znakove kojima dajete do znanja da ste se povezali s mladom osobom i da ste ondje za nju. To može biti osmijeh ili ruka na ramenu (naravno, ovisno o toj mladoj osobi, može li primjerice prihvatiti dodir).

Jednom kada mlada osoba sama počne prihvaćati usklađivanje i uredbe, može se riješiti i njezino se ponašanje.

USPOSTAVITE ODNOSE

Valja naglasiti da poteškoće u postizanju privrženosti ne opravdavaju loše ponašanje, međutim razumne prilagodbe ključno je napraviti.

Kada mlada osoba ometa učenje i nastavu, može se učiniti prirodnim da ju pošaljemo van iz učionice. Međutim, to bi trebalo izbjegavati (osim ako je riječ o pristupu koji pouzdano pokazuje učinke i napredak za toga učenika) jer je vjerojatno da će doći do pogoršanja  ponašanja.

Velika je vjerojatnost da traže pozornost, koju i dobivaju dok stoje ispred učionice. Bilo bi dobro zadužiti osobu koja će s njima razgovarati (primjerice mentora) i pristupiti im na odgovarajući način.

Katkad mladi ljudi s poremećajem privrženosti imaju poteškoća pri prepoznavanju vlastitih  osjećaja. Od pomoći je kada o tome mogu razgovarati s drugom mlađom osobom; može im se pritom predstaviti paleta osjećajnika iz koje će izabrati odgovarajući osjećaj ili raspoloženje (tu im paletu može predstaviti osoba koja je zadužena za razgovor s njima ili pak mlada osoba s kojom žele razgovarati).

PRISTUPAJTE RAZUMNO I S RAZUMIJEVANJEM

Izbjegnite sraz moći s obzirom na to da će se neke mlade osobe s poteškoćama u ostvarivanju privrženosti upustiti u neumoljive rasprave nastojeći zadržati osjećaj kontrole nad onim što se događa.

Ovisno od osobe do osobe, možete im ponuditi određene izbore, primjerice da izaberu mjesto u učionici gdje će sjediti.

Međutim, za pojedine učenike mogućnost izbora bit će zbunjujuća i stoga bi od koristi moglo biti da kažete: „Rekla bih da bi se tebi moglo svidjeti ovo mjesto u učionici. Što kažeš?“

KRATKI SAVJETI

Konačno, evo još nekoliko kratkih poruka.

ČINITE:

■ Pozorno razmotrite raspored sjedenja, razgovarajte s pojedinim učenicima na kojem mjestu u učionici najbolje uče. Nekima će više odgovarati stražnji dio učionice, osobito ako su vrlo budni i usmjereni na ono što im se događa iza leđa (u frontalnome rasporedu sjedenja). Drugima će biti draže sjediti u prvim redovima.

■ Unaprijed ih upozorite na promjene.

■ Osigurajte jasna pravila i granice te ih se i sami pridržavajte.

■ Osigurajte smireno okružje.

■ Služite se neosuđujućim jezikom.

■ Govorite tiho i samopouzdano.

■ Služite se empatičnim jezikom: „Vidim da te je nešto uznemirilo / razljutilo…“ Verbalizirajte osjećaje koji su zaokupili mladu osobu.

■ Gradite jasne obrasce ponašanja.

■ Pružajte jasne upute, sa što manje dodatnih uputa.

■ Taktično „previdite“ određena ponašanja (imajući na umu kakav učinak to može imati na ostale učenike).

■ Nakon što dadnete jasne upute, udaljite se omogućujući određeno vrijeme za njihovu primjenu.

■ Dopustite im kretanje, primjerice dajući ima kakav„posao“ – dijeljenje knjiga koje će čitati. Ili im dodijelite koju karticu pokreta.

■ Budite nasmiješeni i dajte im do znanja da ih cijenite.

■ Izrazite im dobrodošlicu i pokažite istinsko zanimanje za njih.

■ Podsjetite ih na nagrade koje dodjeljuje škola za osobito dobro ponašanje i zalaganje te se služite jezikom očekivanja („Siguran sam da bi ti mogla… / Vjerujem da ćeš to napraviti…“).

■ Neka budu osvjedočeni da ćete doći do njih i provjeriti kako napreduju tijekom sata.

NEMOJTE:

■ služiti se prijetećim govorom tijela (primjerice zauzimati napadački stav) iako vjerujem da većina osoblja to i ne čini

■ izražavati ljutnju gestama ili mimikom

■ vikati i preglasno govoriti – zadržite svoj glas umjerenim i smirenim

■ previše govoriti – neka vam poruke budu izravne i sažete

■ služiti se sarkazmom, cinizmom i ponižavanjem

■ odbacivati ili izolirati mladu osobu

■ pokazivati da ste frustrirani njegovom ili njezinom nazočnošću

■ NAPOMENA ■ izabrala i pripremila: Snježana MostarkićGemma Corby, autorica i bivša koordinatorica za osobe s posebnih potrebama i poteškoćama ■ Ujedinjeno Kraljevstvo: TES – izvorno: The Times Educational Supplement – publikacija namijenjena obrazovnim temama, pokrenuta 1910. godine kao dodatak dnevnim novinama The Times, od 1914. izlazi kao zasebna tiskovina, a od 1997.godine dostupna i na internetu ■ izvornik: www.tes.com