Iz učionice
■ OSNOVNA ŠKOLA „LJUDEVIT GAJ“ KRAPINA ■
Ruku pod ruku – čitalačka i prirodoslovna pismenost
objavljeno: 20. lipnja 2024.

U Osnovnoj školi „Ljudevit Gaj“ Krapina i ove je godine uspješno provedena integrirana nastava geografije u suradnji sa školskom knjižnicom. Ja sam svojim učenicima 7. razreda zadala istraživački rad pod nazivom „Upoznajmo Europu”.

Kako bi učenici ostvarili zadatke i ishode učenja, a da bi pretraživanje izvora znanja proveli u skladu sa zahtjevima istraživačkog rada, osmišljena je interdisciplinarna lekcija u suradnji s našom školskom knjižničarkom Suzanom Pracaić.

Za potrebe rješavanja istraživanja Suzana je izradila digitalni obrazovni sadržaj koji je učenicima služio kao pomoć i vodič tijekom samostalnog istraživanja. Taj je sadržaj uključivao online izvore znanja i informacija, upute za citiranje literature, odnosno smjernice kako navesti korištene izvore pa fotografije s održanih satova i učeničke digitalne uratke.

DIGITALNI OBRAZOVNI SADRŽAJ > DRŽAVE EUROPE

Učenici su tako razvijali čitalačku pismenost, prirodoslovnu pismenost, kritičko mišljenje i kreativnost.

ZAŠTO INTEGRIRANA NASTAVA? ♦ Čitalačka je pismenost preduvjet ostalih pismenosti i direktno je povezana s cjeloživotnim učenjem. PISA definira čitalačku pismenost kao sposobnost razumijevanja, korištenja i vrednovanja tekstova te promišljanja i angažiranosti prilikom čitanja radi postizanja osobnih ciljeva, razvoja vlastita znanja i potencijala te aktivnog sudjelovanja u društvu.

Prirodoslovna je pismenost definirana u PISA-i kao sposobnost pojedinca da se angažira oko prirodoslovnih tema koji brine o pitanjima tehnologije, resursa i okoliša te promišlja o važnosti prirodoslovlja iz osobne i društvene perspektive. Prirodoslovna pismenost razvija logičko i analitičko razmišljanje koje je temelj znanstvenih metoda.

Aktivnosti koje kombiniraju čitanje i prirodne znanosti, poput projekata ili zadataka koji zahtijevaju istraživanje i čitanje znanstvenih i stručnih materijala, pisanje izvještaja i prezentacija, potiču aktivno učenje i primjenu znanja iz obaju područja.

Tehnologija može biti moćan alat za razvoj pismenosti. Postoje mnogi online resursi, aplikacije i alati koji mogu pomoći učenicima razvijati svoje vještine u čitanju i prirodnim znanostima. Korištenje digitalnih izvora omogućava učenicima pristup aktualnim i raznovrsnim znanstvenim informacijama.

KAKO SMO TO OSTVARILI? ♦ Aktivnost smo započeli igrom asocijacije koju sam  pripremila, a učenici su imali zadatak otkrivati europske zemlje prema njihovim specifičnostima i potom ih pokazati na karti. Time su razvijali vještinu snalaženja na karti (kartografska pismenost).

Nakon toga učenici, upoznati s različitim izvorima znanja i informacija, poučeni su kako se njima koristiti i kako citirati.

ZAJEDNIČKI SAT > FOTOALBUM

Za istraživački su se zadatak učenici trebali koristiti bar jednim tiskanim i jednim online izvorom. Ponuđeni su im: tiskani časopis Drvo znanja, online Proleksis enciklopedija. Ovom su prigodom trebali naučiti citirati literaturu, odnosno usvojiti kako se navodi članak u tiskanom časopisu i natuknica u online enciklopediji. Časopis, s člankom o zemlji Europe koji su odabrali, ujedno je i bio cilj njihova istraživanja, a posudili ga za rad kod kuće.

Ja sam se potrudila i za zadatak pod nazivom „Moje putovanje u…“gdje su učenici istraživali odabranu europsku državu.

Zadatak je uključivao sljedeće korake:

………ZADATAK: 

MOJE PUTOVANJE U(država koju si izvukao/izvukla na zajedničkom satu Geografije i knjižnice).

………CILJ:

– istražiti, analizirati i prezentirati posebnosti država Europe (ISHOD: GEO OŠ B.7.3.).

………ROK ZA IZVRŠENJE ZADATKA:

mjesec dana (rad se izrađuje u wordu ili piše rukom).

………OPIS ZADATKA:

Učenik planira otputovati u odabranu europsku državu. Putovanje će trajati tri dana. Svatko od njih osmišljava svoje putovanje automobilom ili zrakoplovom.

U uvodnom dijelu učenik treba navesti osnovne informacije o državi koju istražuje, imenovati regiju Europe kojoj država pripada, opisati pomoću karte Europe u atlasu geografski položaj države; navesti državno uređenje, broj stanovnika prema zadnjim podatcima, službeni jezik, navesti religiju s najviše sljedbenika, službenu valutu.

Svatko je trebao istražiti pripada li država Europskoj uniji ili nekoj drugoj važnoj političkoj ili gospodarskoj organizaciji. Svi su trebali naći zastavu zadane države i umetnuti ju u svoj rad.

U glavnom dijelu istraživačkog rada učenik najprije OVDJE pronalazi slijepu kartu europske države, preuzima ju i potom u nju ucrtava gradove koje posjećuje na ispravno mjesto.

Novi je zadatak: u svakom gradu izabrati tri lokaliteta (znamenitosti) i opisati zašto je baš te lokalitete izabrao (pomoću izvora).

Svaki opis znamenitosti treba potkrjepiti fotografijom koja mora biti pravilno označena.

Zadatak je i istražiti sve o tradicionalnoj kuhinji države i navesti suvenire koje kupuje za uspomenu. Tradicionalna hrana i suveniri prikazuju se fotografijom.

U ZAVRŠNOM DIJELU ISTRAŽIVAČKOG RADA učenik pomoću OVE aplikacije planira rutu putovanja (vodi evidenciju prijeđenih kilometara i troškove putovanja). Učeničke se radove vrednuje prema unaprijed dogovorenim kriterijima.

Radovi su predani i ocijenjeni prema dogovorenim kriterijima. To omogućava objektivnu procjenu i povratnu informaciju za učenike.

DODATAK ♦ Kao dodatak ovom istraživačkom radu, i ja i naša knjižničarka, definirale smo kreativan zadatakIZRADA DIGITALNE RAZGLEDNICE ZEMLJE koju su istraživali. Time smo željeli razvijati i digitalnu pismenost, kreativnost i maštu u dizajniranju pomoću web-alata Canva te vidjeti primjenu umjetne inteligencije (Čarobni studio).

Trebali su poštovati i uvjete definirane OVDJE

Canva je jedna od najpopularnijih alata za grafički dizajn, a ima i novu nadogradnju svog sustava umjetne inteligencije koja olakšava način korištenja platforme. Jedna je od najvažnijih novih značajki Canve AI nadogradnja Canve Pro koja omogućava  korištenje umjetne inteligencije za brže i učinkovitije kreiranje dizajna. AI omogućava korisnicima jednostavan unos svojih ideja bez pretjeranog truda. Canva Pro verzija je besplatno dostupna obrazovnim sustavima – školama pa su učenici za ovaj zadatak bili prijavljeni preko školskog profila.

Također, trebali su odabrati znamenitost nekog grada države (među Canva fotografijama) koju su istraživali te ju postaviti u pozadinu razglednice, a na nju dodati svoju fotografiju te primjenom automatske inteligencije ukloniti pozadinu i napisati tekst (pozdrav i svoje ime). Tako su stvorili efekt kao da stoje ispred odabrane znamenitosti. Neki su se moji školarci koristii AI prevoditeljem unutar Canve kako bi uspješno preveli pozdrav na jezik zemlje koju su istraživali.

Uporaba Canve pomogla je učenicima shvatiti kako tehnologija može biti alat za razvijanje kreativnosti i digitalne pismenosti.

Kako je to ispalo – POGLEDAJTE UČENIČKE RADOVE

ZAKLJUČAK ♦ Čitalačka i prirodoslovna pismenost međusobno su povezane. Zajedno mogu značajno doprinijeti razvoju kritičkog mišljenja i razumijevanja svijeta.

Integracija čitalačke i prirodoslovne pismenosti obogaćuje obrazovni proces čineći ga dinamičnijim i kreativnijim za učenike.

Kombinirajući čitanje, pisanje, kritičko razmišljanje i praktične aktivnosti, učenici stječu sveobuhvatne vještine koje su im potrebne za uspjeh u školi i izvan nje.

Takav pristup ne samo da poboljšava akademske rezultate već i priprema učenike za izazove u stvarnom svijetu i pri tom razvija njihove sposobnosti za cjeloživotno učenje i aktivno sudjelovanje u društvu.

 Napisale: Miljenka HRŠAK, prof., učiteljica izvrsna savjetnica | Suzana PRACAIĆ, dipl. ing., dipl. bibl., stručna suradnica knjižničarka, izvrsna savjetnica ■