Učitelji stvaraju
♦ ZLATA VRIJEDAN SAVJET ♦
Cuisenare štapići i diskalkulija
objavljeno: 4. srpnja 2024.

Djevojčica, koja me navela u istraživanje problema diskalkulije, jedno je predivno, marljivo, vrijedno i uporno dijete koje se bori s problemom množenja. Unatoč velikom trudu, redovitom radu kod kuće i na dopunskoj nastavi, množenje je bilo nepremostiva stepenica za savladati ga redovnim putem.

Njezini su specifični problemi bili sljedeći: zamjena broja nekim drugim, zamjena simbola + i −, zamjena mjesta znamenki, zrcalno pisanje brojeva.

U većini slučajeva prilikom rješavanja matematičkih zadataka shvatila bih gdje je pogrješka u njezinoj percepciji te uvidjela da su zadatci točno riješeni, samo što se, recimo, dogodila zamjena mjesta znamenaka ili slično. Dakle, dijete je sa svoga aspekta točno izračunalo! Sa svim smo se nekako uspješno borile do obrade množenja.

Djevojčica nikako nije mogla naučiti tablicu množenja napamet.

Najprije sam krenula proučavati literaturu na temu diskalkulije, ali nisam našla ništa konkretno što bi me zadovoljilo u rješavanju ovog problema. Razgovarala sam i s logopedinjom tražeći konkretno rješenje. Tada sam došla do zaključka da sve što se meni možda čini logično u rješavanju problema diskalkulije, jednom diskalkuličaru, jednostavno, nije logično.

■ U svom istraživanju naišla sam na za mene tada revolucionarno otkriće – Cuisenaire štapiće!

U mojim pripremama možete vidjeti primjer za obradu pojma broja, zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Učinite sve da se dijete ne osjeća drukčijim od grupe vršnjaka, nego dragocijenim i posebnim.

Nama je konkretno ovaj materijal bio od presudne važnosti za množenje jer smo se tek tada našle pred ozbiljnim problemom. 

Nadam se da ćete u mojim pripremama upoznati pobliže ovaj materijal koji poput Montessori materijala vodi dijete od konkretnog prema apstraktnom. Materijal je zoran, djeci privlačan, logičan i jednostavan za objasniti, a ono što je najvažnije diskalkuličarima olakšava računske radnje.

Prije no što krenete u ozbiljniji rad materijalima, nemojte se zaboraviti poigrati kako bi dijete, koje ima nepreglednu, nepremostivu planinu pred sobom, uvidjelo da matematika može biti laka i privlačna, čak i jednom malenom diskalkuličaru.

■ Neka ovaj materijal bude ključ u bolji svijet matematike!

■ Sretno!

CUISENARE PRIPREMA POJAM BROJA
CUISENARE PRIPREMA ZBRAJANJE
CUISENARE PRIPREMA ODUZIMANJE
CUISENARE PRIPREMA MNOŽENJE
CUISENARE PRIPREMA DIJELJENJE

■ Piše: Maja KATIĆ, mag.prim.educ. i spec. Montessori pedagogije  ■ Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Đakovo ■