Učitelji stvaraju
OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI
Vrednovanje baštine Bijaća kroz tradiciju i načela održivog razvoja
objavljeno: 18. ožujka 2021.

OŠ „Bijaći“ iz Kaštel Novoga prijavila se na natječaj „Čuvari baštine“ Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pod ovogodišnjom temom Skrivena blaga mista moga. Projektni plan, aktivnosti i ciljeve razradio je učitelj geografije i povijesti Petar Perić u suradnji s kolegicama uključenima u projekt.

Povodom Dana grada Kaštela i Dana OŠ Bijaći i OŠ kneza Trpimira, koji se obilježava 4. ožujka kad je izdana Trpimirova darovnica, na povijesnom se lokalitetu Bijaća već 22 godine održava svečanost Sačuvajmo Bijaće u 21. stoljeću! Unutar programa održano je zanimljivo predavanje Bijaći – od sv. Marte do sv. Nofra što je, ujedno, i naziv projekta. Tom su prilikom predstavljene aktivnosti i ciljevi projekta.

Piše: mr. sc. Petar PERIĆ

Tema i prostorni obuhvat projekta odnosi se na povijesni lokalitet Bijaća u Kaštelanskom polju. Prostor obuhvaća lokalitete srednjovjekovnih crkvica sv. Marte u podnožju i sv. Nofra (sv. Onofrije) na brežuljku Veli Bijać (208 m n.v.). Obje su crkvice kamene tradicijske gradnje.

Unatoč velikoj lokalnoj, ali i nacionalnoj važnosti (kneževsko i kraljevsko dobro od vremena Trpimirovića), područje srednjovjekovnih Bijaća potrebno je češće prezentirati jer su lokaliteti rijetko zastupljeni u medijskom prostoru ili svijesti lokalnih stanovnika kao važno kulturno dobro i dio zavičajnog i nacionalnog identiteta. Cijeli je prostor krajobrazno zanimljiv jer su navedeni lokaliteti uklopljeni u kulturni krajolik (suhozidi kao kulturno dobro).

Zanimljivost je projekta i poveznica lokaliteta crkvice sv. Marte i sv. Nofra, a to je pješačka staza koja velikim dijelom prolazi između suhozida te dijelom još uvijek očuvanom prirodom.

Osim predstavljanja lokaliteta različitim radionicama, prezentacijama, plakatima, videouradcima, cilj je privući i veći broj posjetitelja na oba lokaliteta, upoznati ih s njihovom vrijednošću i važnošću u hrvatskoj povijesti utvrđenim povijesnim činjenicama. Posjetiteljima je važno omogućiti nesmetanu šetnju krajolikom uz upoznavanje cijelog područja povijesnih Bijaća naglašavajući njegove kulturne i prirodne značajke.

Svakako treba istaknuti i održivost ovog projekta, koji ne bi trebao biti kratkoročan, nego dugoročna ideja koju treba razvijati u suradnji s lokalnom zajednicom s ciljem kulturne i prirodne revitalizacije ovog, velikim dijelom zanemarenog dijela Kaštelanskog polja.

Sudjelovanjem i u Erasmus+ projektu European Schools for Sustainable Developments, u koordinaciji učitelja Petra Perića, namjerava se Bijaćima dati i određenu „europsku“ dimenziju.  Ovaj prostor sadrži važne turističke razvojne resurse. Sve aktivnosti, koje se budu provodile, bit će osmišljene tako da ih učenici mogu realizirati jer je svrha jačanje poduzetnosti, inicijative te organizacijskih vještina pod mentorstvom njihovih učiteljica i učitelja.

Spajanje povijesti, kulture i prirode, očuvanje baštine i prezentiranje lokaliteta, ekološka zaštita, osnaživanje svijesti i identiteta, suradnja s lokalnom zajednicom te provedba odabranih ciljeva održivog razvoja povezanih s projektom ono je što bi učenici kao čuvari baštine trebali ostvariti ovim projektom.