Zanimljivosti
■ KORIŠTENJE DIGITALNIH ALATA U NASTAVNE SVRHE IZ PODRUČJA EKONOMIJE ■
Održan završni sastanak projekta DIGI4Teach
objavljeno: 6. travnja 2023.

Završni transnacionalni projektni sastanak u hibridnom obliku održan je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu u sklopu Erasmus+ projekta Izazovi i prakse podučavanja ekonomskih disciplina u eri digitalizacije – DIGI4Teach, uz sudjelovanje 21 predstavnika partnerskih institucija iz Hrvatske, Njemačke, Poljske i Srbije.

Predstavljeni su i analizirani rezultati te daljnji koraci u provedbi ovog projekta usmjerenoga na razvoj kapaciteta za korištenje digitalnih alata u nastavne svrhe iz područja ekonomije.

Prvog dana završnog sastanka prisutne su pozdravili domaćini s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu: prof. dr. sc. Žaklina Stojanović (dekanica Ekonomskog fakulteta) i prof. dr. sc. Saša Ranđelović (prodekan za financije i međunarodnu suradnju i lokalni voditelj projekta DIGI4Teach).

Prvo izlaganje održala je koordinatorica projekta izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman sa zagrebačkoga Ekonomskog fakulteta. Govorila je o općim ciljevima projekta, dosadašnjem napretku i izazovima s kojima smo se tijekom provedbe projekta susretali, poslije čega je uslijedila rasprava o daljnjim koracima i aktivnostima u kojoj su sudjelovali svi predstavnici partnera.

Druga točka dnevnog reda bila je posvećena konačnoj pripremi priručnika – sažimanju strukture, formata i sadržaja, kao i raspodjeli uloga i zadataka za njegovu izradu. To je također uključivalo predstavljanja studija slučaja koja su održali predstavnici sa Stiftung Fachhochschule Osnabrück, Cracow University of Economics i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu.

Zatim su predstavnici Treće ekonomske škole Zagreb i Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora predstavili analizu rezultata istraživanja koji će biti uključeni u završnu publikaciju.

Ključne diseminacijske i komunikacijske alate i aktivnosti predstavili su predstavnici Sveučilišta u Zagrebu te Prve i Druge ekonomske škole iz Zagreba.

Drugog su dana predstavnici Sveučilišta u Zagrebu predstavili Izvješće o upravljanju kvalitetom koje je obuhvatilo pregled zadataka i ishoda upravljanja kvalitetom, praćenje i kontrolu kvalitete, aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno prijavi projekta te ulogu Odbora za upravljanje kvalitetom.

Predstavnici koordinatora projekta sa Sveučilišta u Zagrebu predstavili su svrhu, oblik i opseg završnog izvješća te zadatke i rokove. Dane su ključne upute i preporuke za pripremu inputa za konačno izvješće i dogovorene odgovornosti svakog partnera.

Sastanak je zaključila koordinatorica projekta izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman rezimirajući dosadašnji rad i zadatke koje još treba obaviti da bi se projekt uspješno završio i ispunili postavljeni ciljevi u prijavi projekta. Koordinatorica je također istaknula odličnu suradnju i timski rad unutar konzorcija.

Više informacija o projektu DIGI4Teach dostupno je OVDJE.

■ Napisala: Zorica HRGOVČIĆ, nastavnica ekonomske skupine predmeta ■ Prva ekonomska škola, Zagreb ■