Zanimljivosti
Velika Gorica: Istraživanje potreba mladih
objavljeno: 9. ožujka 2015.

„Mladi u fokusu“ je projekt koji će kroz edukaciju i komunikaciju s mladima analizirati potrebe 17,6 % populacije grada Velike Gorice, evaluirati Program djelovanja za mlade 2009. do 2015. godine, ojačati kapacitete udruga mladih i stvoriti uvjete za kvalitetnijim, ali i sadržajnijim životom za mlade u V. Gorici .
Projekt provodi Grad, Udruga ‘Gas’ i Savjet mladih Velika Gorica, a zajednički ga financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Velika Gorica.

Za novi Program djelovanja za mlade, potrebno je detaljno ispitati potrebe i probleme mladih u gradu. Zato će se tijekom ožujka provesti detaljno kvalitativno i kvantitativno istraživanje s nazivom „Istraživanje potreba i problema mladih u Gradu Velikoj Gorici“ s ciljem identificiranjem problema i potreba mladih, te njihovih prijedloga za unapređenje sadržaja koji postoje u Gradu, ali i prijedloge nekih novih akcija.

Ciljna skupina istraživanja su mlade osobe od 15 do 29 godina starosti koje žive na području grada Velike Gorice. Prema posljednjim dostupnim podatcima u Gradu Velikoj Gorici bilo je 11 158 mladih osoba, što čini 17,6 % od ukupne populacije stanovnika.

Anketa potreba i problema mladih u Gradu Velikoj Gorici provesti će se na uzorku od 560 ispitanika u dobnoj skupini od 15 do 29 godina.

Projektni se tim može kontaktirati mailom: mladiufokusu@gmail.com ili na Facebook stranici te na telefon 01 6269 912.

Nakon provedenih i obrađenih podataka iz ankete, uslijediti će edukacija za mlade facilitatore koji će sredinom travnja voditi fokus grupe s mladima Velike Gorice.

Gradonačelnik Dražen Barišić kaže da će Grad postupiti prema željama koje će mladi izraziti u anketi.

– Ono što će mladi reći i zatražiti, a što će biti realno i prema mogućnosti Grada, mi ćemo to i napraviti. Ako je prioritet Centar za made, mi ćemo ga organizirati u središtu Velike Gorice, u prostoru koji je u vlasništvu Grada, ali ako će to biti potrebno, spremni smo i iznajmiti prostor. Pozivam sve mlade da se odazovu anketiranju. Grupa koja organizira projekt ‘Mladi u fokusu’ to čini jako kvalitetno, te će njihovi rezultati biti vidljivi ne samo za mlade već i za cijelo naše društvo i Veliku Goricu – kazao je gradonačelnik Barišić.