nastavni pristupi
Kako prepoznati i napustiti nastavne pristupe koji vam više ne služe?

„Želim vas potaknuti na razmišljanje o tome što od vaših nastavnih pristupa treba uputiti na vrtnu rasprodaju.

Kako postupiti kada se učenici redovito tuže na postupanja kolege ili kolegice?

„Moji učenici kažu da se ne smiju nikomu potužiti, a kamoli prijaviti profesoričina postupanja jer će im se osvetiti“, piše jedna srednjoškolska profesorica, a odgovara Kelly Treleaven, pr

Učenje nikada ne ide na odmor

„Djeca su bila oduševljena traženjem svih onih situacija u kojima su primijenili matematiku. Bili su zadovoljni što je tako, što shvaćaju i primjenjuju ono što rade u školi.

Mojim učenicima nije stalo…

„Svako ponašanje šalje određenu poruku“, piše Elizabeth Pappas, srednjoškolska profesorica i sveučilišna predavačica odgovarajući na pitanje kolegice što učiniti kada su učenici nezai