Iz školskog svijeta
■ INKLUZIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA U ŠKOLSKE PROJEKTE ■
Projekt Školsko dvorište i igre u boji
objavljeno: 14. lipnja 2024.

Danas ćemo predstaviti kako je proveden školski projekt Školsko dvorište i igre u boji. Današnja djeca provode premalo vremena na svježem zraku i u slobodnoj igri s vršnjacima, što je potaknulo učiteljicu i socijalnu pedagoginju da s djecom provedu ovaj projekt. Djeca su kredama u boji na kreativan način nacrtala dječje igre na podu školskog dvorišta. Bila su uključena djeca iz redovnog 1. razreda osnovne škole uz uključivanje djece s posebnim potrebama.

Tako su djeca školsko dvorište pretvorila u igralište za djecu umjesto u parkiralište za automobile koji se ispred mnogih škola nepropisno parkiraju i zauzimaju djeci prostor za igru. Ovaj projekt, ili neki njegovi dijelovi, može se koristiti za razvoj sličnih projekata u drugim školama ili biti ideja za sličan projekt u nekoj drugoj školi.

PROJEKT ŠKOLSKO DVORIŠTE I IGRE U BOJI

CILJ 

Uz osnovne ciljeve promicanja kreativnosti, poboljšanja motoričkih aktivnosti i socijalizacije, projekt stavlja dodatni fokus na inkluziju:

UKLJUČITI SVE UČENIKE – aktivno uključiti djecu s posebnim potrebama u sve faze projekta, od planiranja do izvedbe prema njihovim sposobnostima

PROMICATI SURADNJU – poticati timski rad i inkluzivnu interakciju među svim učenicima, bez obzira na njihove sposobnosti

IZGRADITI EMPATIJU – u ostalih učenika razvijati osjećaj empatije i razumijevanja prema djeci s posebnim potrebama

UČITI S POMOĆU IGRE – osnovne boje, odnosi u prostoru, recikliranje i ponovna uporaba otpadnih materijala, zdrave navike boraveći na svježem zraku, razvoj jezičnih i govornih kompetencija putem govornog izražavanja.

VIZIJA

Iscrtati igre na podu školskog dvorišta i pretvoriti dvorište u živopisni, interaktivni i inkluzivni prostor za igru i učenje. Poboljšati motoričke vještine naših učenika putem crtanja igara i onda njihovo korištenje za igru. Svi učenici, bez obzira na sposobnosti, imat će priliku za kreativno izražavanje, timski rad i suradničko učenje.

MISIJA

Osigurati svim učenicima, uključujući i one s posebnim potrebama, opuštajuće i poticajno okruženje u kojem će se, igrajući se na podu i crtajući kredom, izražavati, surađivati, učiti i zabavljati

Sudionici projekta:

učenici 1.c razreda OŠ Zamet, učenici uključeni u program socijalnog pedagoga, učiteljica razredne nastave Irena Budiša, učiteljica savjetnica i socijalna pedagoginja Sanda Šoić, savjetnica

Vrijeme ostvarivanja projekta:

svibanj – lipanj 2024.

Mjesto provođenja projekta:

OŠ Zamet i školsko dvorište

Aktivnosti i provedba:

razgovor s učenicima o načinima provođenja slobodnog vremena, o prednostima igre na otvorenome i kreativnom izražavanju. Razgovor s učenicima o tome zašto je važno igrati se na otvorenome i kako im crtanje na podu može pomoći da izraze svoju kreativnost uz tjelesnu aktivnost. Upoznavanje s konceptom crtanja igara na podu kredom i motiviranje učenika. Pokazivanje učenicima primjer igre i nju nacrtati bijelom kredom na podu (primjeri igara: Križić kružić, Školica, Radi kao ja, skači u smjeru strelica, prati zadanu liniju, gađanje lopticom u metu). Učenicima objasniti pravila igre. Motivirati i potaknuti učenike da razmišljaju o igrama koje žele nacrtati na podu i o tome s kim žele igrati. Osigurati dovoljno kreda u raznim bojama

priprema materijala (krede u boji, skice igara na papiru, ravnala za mjerenje i crtanje te kartončiće i plastične čepove za igru Školice i Križić kružić

postavljanje jasnih pravila za igre i osiguranje da svi učenici imaju priliku sudjelovati i igrati se pošteno. U slučaju sukoba, pomoći učenicima da ih riješe na miroljubiv način razgovorom i kompromisom

čišćenje i priprema dijela školskog dvorišta na kojem se crta (Pod školskog dvorišta treba biti čist i suh.)

crtanje igara i prema potrebi pružanje podrške učenicima da se kreativno izraze i razviju svoje ideje te da ih nacrtaju na podu. Učenike treba pohvaliti za njihovu kreativnost, maštu i uloženi trud. Treba im dati slobodu u odabiru boja pri iscrtavanju igara i poticati ih da se koriste maštom te istražuju različite boje i oblike.

učenje putem igre – poticanje suradnje i timskog rada uz uključivanje svih učenika i poštovanje pravila igre. Igrajući se na podu, učenici uče i ponavljaju matematičke sadržaje kao što su odnosi u prostoru (lijevo-desno, veći-manji, ispred-iza, gore-dolje…). Vježbaju govornu komunikaciju i usmeno sporazumijevanje u sklopu materinskog jezika. Zalažu se za očuvanje prirode i čovjekova okoliša uporabom recikliranih i prirodnih materijala (kamenčići, čepovi i kartončići) i sve povezuju s gradivom Prirode i društva. Putem likovnog – kreativnog izražavanja razvijaju osjećaj za lijepo. Igrama u pokretu i crtanjem razvijaju finu i grubu motoriku. Boravak na svježem zraku potiče zdrave životne navike.

Uz osnovne aktivnosti planiranja, uređenja, crtanja i igranja, projekt uključuje i elemente prilagođene djeci s posebnim potrebama:

■  individualizirane aktivnosti i igre koje odgovaraju njihovim sposobnostima i interesima

■  dodatnu podršku i asistenciju od strane socijalnog pedagoga i/ili učiteljice

■  suradnju s njima i njihovo aktivno uključivanje u svim fazama projekta: u proces crtanja igara uzimajući u obzir njihove ideje i želje, u zadatke koji odgovaraju njihovim sposobnostima i interesima, uz individualnu podršku tijekom aktivnosti, poticanje na suradnju i jačanje njihova samopouzdanja.

EVALUACIJA

Razgovor s učenicima o njihovu iskustvu pri dogovaranju, crtanju i igranju igara. Učenici iskazuju svoje zadovoljstvo aktivnošću dizanjem ruku te na satu likovne kulture crtaju nove igre i predstavljaju ih drugim učenicima.

ZA KRAJ

Projekt je postigao svoje ciljeve. Školsko dvorište postalo je privlačniji i aktivniji prostor za učenike. Učenici su razvili svoje kreativne, motoričke i socijalne vještine. Projekt je promicao inkluziju i suradnju među učenicima. Učenici su se zabavili i stekli nova iskustva.

Školsko dvorište i igre u boji bio je uspješan projekt koji doprinosi poboljšanju učenja i igranja učenika naše škole. Projekt je pokazao da se kreativnim i inkluzivnim aktivnostima može postići znatan napredak u raznim aspektima učenja i razvoja učenika. Projekt je mogao biti još uspješniji uz uključivanje većeg broja učenika te roditelja i lokalne zajednice. Iskustvo s ovim projektom može se koristiti za razvoj sličnih projekata u drugim školama.

■   ŠKOLSKI PROJEKT OSMISLILE, NAPISALE I PROVELE: Irena BUDIŠA,  učiteljica razredne nastave u zvanju savjetnice i Sanda ŠOIĆ, socijalna pedagoginja u zvanju savjetnice  ■  OŠ Zamet u Rijeci ■