Aktualno
OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA, ZAGREB
Likovno-literarni natječaj ‘ŽIVOT UZ RIJEKU SAVU’
objavljeno: 27. veljače 2023.

Osnovna škola Trnjanska smještena je neposredno uz rijeku Savu, prirodni resurs i jedan od simbola Zagreba. Kad se pogleda  povijest, rijeka je oduvijek značila život, uz nju su se okupljali i gradili svoje domove ljudi od početaka svojeg postojanja. Danas mnogim svjetskim gradovima jedan od glavnih pečata daje upravo njihova rijeka. Ona je njihov simbol, njihova žila kucavica. Tako Pariz ima svoju Seinu, London Temzu, Beč Dunav, a Zagreb  Savu.

LIKOVNI NATJEČAJ ♦ ŽIVOT UZ RIJEKU SAVU ♦ pokazat će kakav odnos prema Savi imaju naša djeca, budući vizionari i donositelji odluka vezanih uza svoj grad, a koji će potaknuti dječje kritičko i stvaralačko izražavanje. Ujedno ćemo dobiti odgovor žive li našai učenici doista uz rijeku Savu.

U skladu je s KURIKULUMOM za osnovne škole.

Naš likovni natječaj dodatan je poticaj za ostvarivanje ciljeva i zadaća u sklopu predmeta Likovne kulture.

✿ CILJEVI I ZADAĆE:

1.] razvijanje vizualne percepcije učenika u odnosu prema njihovoj okolini, konkretno rijeci Savi i onome što donosi život u njezinoj blizini

2.] razumijevanje teme i primjena zadane likovne tehnike

3.] razvijanje vizualnog, kritičkog i stvaralačkog mišljenja samostalnim praktičnim i stvaralačkim radom

4.] razvijanje divergentnog mišljenja

5.] razvijanje pozitivnog odnosa prema estetskim vrijednostima likovnog rada i životnog okruženja

6.] poticanje zainteresiranosti i skrbi za rijeku Savu, našu kulturnu i prirodnu baštinu

7.] razvijanje ekološke svijesti

8.] poticanje pozitivnoga natjecateljskog duha

9.] razvijanje sposobnosti praktičnog oblikovanja, donošenja estetskih prosudba,  vizualne percepcije i spoznajnih vrijednosti te na taj način proširivanje kompetencije vizualnog mišljenja.

✿ OBJAVA NATJEČAJA I NJEGOVO TRAJANJE

Puni tekst Natječaja sa svim uvjetima, rokovima i drugim potrebnim informacijama bit će objavljen na mrežnim stranicama Osnovne škole Trnjanska te putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport za Grad Zagreb i škola Brodsko-posavske županije, kao i susjednih zemalja regije: Republike Slovenije, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

✿ UVJETI PRIJAVE KOJI ĆE BITI NAVEDENI U NATJEČAJU

1.] U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici osnovnih škola od 1. do 4. razreda iz Zagreba i ostalih područja kojima teče rijeka Sava – svi oni koji osjećaju da mogu dati svoj kreativni doprinos toj temi i koji su poslali rad koji odgovara zadanoj temi i likovno-tehničkom sredstvu za rad.

2.] Učeničke radove prijavljivat će njihovi mentori – učitelji likovne kulture ili razredne nastave.

3.] Mentori će moći poslati iz svog razreda najviše pet učeničkih likovnih radova, s time da će svaki učenik moći sudjelovati samo s jednim radom.

4.] Na Natječaj će biti moguće prijaviti samo pojedinačne učeničke radove, skupni radovi neće biti uzeti u obzir.

5.] Svaki rad učenika treba biti ovjeren pečatom škole.

6.] Svi podatci o učenicima trebaju biti ispisani u elektroničkom ispisu (*ime i prezime učenika, razred, škola, mjesto, *ime i prezime mentora, e-adresa i nadnevak)

7.] Radovi trebaju biti propisno zaštićeni, isključuju se svi oblici savijanja.

8.] Radovi će se slati preporučenom poštom do 31. ožujka 2023.

Natječaj je otvoren od 10. siječnja do 31. ožujka.

Radove slati na sljedeću adresu: OŠ Trnjanska ■  Natječaj Život uz rijeku Savu ■  Trnjanska cesta 99 ■  10000 Zagreb

PROPISANI NAČIN OBRADE TEME

Likovni rad mora biti originalno i samostalno učeničko djelo napravljeno pod vodstvom mentora učitelja likovne kulture ili razredne nastave, u formatu likovne mape za niže razrede.

TEMA: ŽIVOT UZ RIJEKU SAVU od izvora do ušća

Svaki učitelj koji se prijavljuje na natječaj sam određuje likovni problem.

TEHNIKA: UGLJEN

MOTIV: Znamenitosti grada kroz koji protječe rijeka Sava

Stručno povjerenstvo odabire tri najuspješnija rada.

U ocjenjivanju pristiglih radova Stručno povjerenstvo uzima u obzir sljedeće:

1.] usklađenost sa zadanom temom

2.] kreativnost, originalnost, izražajnost, tehničku izvedba rada

3.] samostalnost u izradi rada.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Osnovne škole Trnjanska, a mentori učenika nagrađenih radova bit će i telefonski obaviješteni o uspjehu njihovih učenika.

Radove pristigle na natječaj ne vraćamo.

Literarni natječaj Život uz rijeku Savu  pokazat će kakav odnos prema Savi imaju naša djeca, budući vizionari i donositelji odluka vezanih uza svoj grad, a koji će potaknuti dječje kritičko i stvaralačko izražavanje. Ujedno ćemo dobiti odgovor žive li naši učenici doista uz rijeku Savu. Tema je Život uz rijeku Savu.

U skladu je s KURIKULUMOM za osnovne škole.

Naš literarni natječaj dodatan je poticaj za ostvarivanje ciljeva i zadaća u sklopu predmeta Hrvatskog jezika.

CILJEVI  I ZADAĆE

1.] ovladava temeljnim jezičnim djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja te njihovim međudjelovanjem, jezičnim znanjem i znanjem o hrvatskome jeziku kao sustavu

2.] stvara pisane i govorne tekstove različitih sadržaja, struktura, namjena i stilova te razvija aktivan rječnik; stječe naviku i potrebu za čitanjem i pisanjem različitih neprekinutih, isprekidanih, mješovitih i višestrukih tekstova u osobne i javne svrhe

3.] čita i interpretira reprezentativne tekstove hrvatske i svjetske književnosti na temelju osobnoga čitateljskoga iskustva i znanja o književnosti te razvija kritičko mišljenje i literarni ukus

4.] otkriva različite načine čitanja razvijajući iskustva čitanja koja oblikuju i preoblikuju osobna iskustva te otvaraju nove perspektive, potiču razvoj literarnoga ukusa, mašte i refleksiju o svijetu, sebi i drugima

5.] pronalazi u različitim izvorima sadržaje i informacije o kojima kritički promišlja, procjenjuje njihovu pouzdanost i korisnost, prepoznaje kontekst i namjeru autora te funkcionalno primjenjuje višestruku pismenost, samostalno rješava probleme i donosi odluke

6.] razvija vlastiti jezično-kulturni identitet komunikacijom na jednom ili više djelatnih jezičnih idioma hrvatskoga jezika, poštuje različite jezične i kulturne zajednice i njihove vrijednosti, jača nacionalni identitet i pripadnost narodu i državi upoznavanjem i njegovanjem kulturno-povijesne baštine te izgrađuje vlastiti svjetonazor i njeguje moralne i estetske vrijednosti.

Uvjeti prijave koji će biti navedeni u Natječaju

1.] U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici Osnovnih škola od 1. do 4. razreda iz Zagreba i ostalih područja kojima teče rijeka Sava – svi oni koji osjećaju da mogu dati svoj kreativni doprinos toj temi i koji su poslali sastav ili pjesmu koji odgovara zadanoj temi

2.] Učeničke radove prijavljivat će njihovi mentori – učitelji hrvatskog jezika  ili razredne nastave.

3.] Škole će moći poslati najviše 5 učeničkih radova, s time da će svaki učenik moći sudjelovati samo s jednim radom.

4.] Na Natječaj će biti moguće prijaviti samo individualne učeničke radove, skupni radovi neće biti uzeti u obzir.

5.] Svi podaci o učenicima trebaju biti ispisani u elektroničkom ispisu (* ime i prezime učenika, razred, škola, mjesto,   * ime i prezime mentora, e-adresa i nadnevak)

6.] Radovi trebaju biti propisno napisani. Radovi ne smiju biti duži od tri kartice (1 kartica = 60 slovnih mjesta x 30 redaka, tj. 1800 znakova s razmakom između riječi).

7.] Radovi će se slati  na email do 31.ožujka 2023.

NAGRADE

Podjela priznanja održat će se u Muzeju Grada Zagreba. Tim povodom održat će se i izložba najuspjelijih (po procjeni Stručnog povjerenstva) radova pristiglih na Natječaj. Mentori i autori izloženih radova bit će pozvani na izložbu i svečanu podjelu priznanja.

Tri najuspješnija likovna rada bit će nagrađena nagradama naših sponzora. Deset radova biti će pohvaljeno.

Tri najuspješnija literarna rada biti će nagrađena. Deset radova biti će pohvaljeno.

OŠ TRNJANSKA

■   Ravnateljica prof. Nada Šimić, ravnatelj mentor

■   Voditeljica  natječaja Ivančica Tajsl Dragičević, učiteljica izvrsna savjetnica